PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Václav Havel: dramatik a politik - ABO700320
Anglický název: Václav Havel: Playwriter and Politician
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 25 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Jan Čulík, Dr.
Vyučující: Jan Čulík, Dr.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Literatura
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Ivan Kafka (02.01.2020)
Kurs srovná Havlovy absurdní hry z šedesátých let, vzniklé v optimistickém kontextu tehdejší reformní doby, s jeho
hrami ze sedmdesátých a osmdesátých let, vzniklými v daleko obtížnější situaci. Bude také analyzovat Havlovu
esejistickou a politickou činnost před rokem 1989 a srovná jeho dílo a činnost z období před pádem komunismu s jeho
vystupováním ve funkci českého prezidenta a s jeho poslední hrou a filmem Odcházení.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Ivan Kafka (02.01.2020)

Předpokládá se, že studenti budou mít předem přečtené texty, aby se mohli účastnit semináře. Aktivní účast na seminářích, seminární práce.

Podmínkou pro zápočet je seminární práce na havlovské téma v délce 2000 slov. Téma po dohodě s učitelem. Práci pošlete, prosím, emailem na adresu culik@blisty.cz , J.Culik@glasgow.ac.uk , do 30. června 2020.

Prosím, v práci neopakujte biografické a bibliografické údaje o autorovi, opsané z příruček: jde mi o váš vlastní, samostatný, sémantický rozbor každého díla. Udělejte analýzu ohledně toho, jakými motivy a tématy se autor v daném díle zabývá, co dílo znamená a jak úspěšně či neúspěšně autor využívá svých vyjadřovacích prostředků.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Ivan Kafka (02.01.2020)

Alena Štěrbová, Modelové hry Václava Havla. Univerzita Palackého, Olomouc, 2002

Lenka Jungmannová, „Havel znovu přečtený“. Tvar. -- ISSN 0862-657X.-- Roč. 11, 2000, č. 20, 30. 11., s. 20

Sníst dvě cibule a pět mandlí : s Markem Hejdukem o divadle, Havlovi, absurditě a psaní o tom všem / ptal se Ondřej Macl. Tvar. -- ISSN 0862-657X.-- Roč. 28, 2017, č. 11, 1. 6., s. 4-5, 10-11

Michael Špirit, Čtení o Václavu Havlovi: autor ve světle literární kritiky. Institut pro studium literatury, Praha, 2013

Jiří Suk, Politika jako absurdní drama : Václav Havel v letech 1975-1989 . Paseka, Praha a Litomyšl, 2013.

Miloš Havelka, „Václav Havel v živlu absurdity, antinomií a nesmyslu. Soudobé dějiny, 2014, sv. XXI, č. 3

Jiří Musil, Václav Havel a sociologie. Sociologický časopis, 2012, sv. 48, č. 1

V hlavní roli Ferdinand Vaněk / Václav Havel, Pavel Landovský, Pavel Kohout, Jiří Dienstbier ; [uspořádala a doslov napsala Lenka Jungmannová. Academia, Praha 2006.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Ivan Kafka (10.01.2020)

Týden / Díla
1. Absurdní drama na východě a na západě. Zahradní slavnost. Vyrozumění, Ztížená možnost soustředění
2. Žebrácká opera, Spiklenci, Horský hotel
3. Audience, Vernisáž, Protest. Moc bezmocných
4. Largo desolato, Pokoušení, Asanace, Odcházení

 

Výuka proběhne v těchto termínech:

  • 26. 3. 2020
  • 2. 4. 2020
  • 9. 4. 2020 (přesto, že je na tento den plánováno děkanské volno)
  • 16. 4. 2020

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK