PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Lidský úděl a subjekt v proměnách času: Eseje Michela de Montaigne - ABO700304
Anglický název: About the human lot and the subject in the course of time: The Essays of Michel de Montaigne
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 12 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Zdeněk Hrbata, CSc.
Vyučující: prof. PhDr. Zdeněk Hrbata, CSc.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Literatura
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: prof. PhDr. Zdeněk Hrbata, CSc. (22.01.2020)
Seminář se zaměří:
na analytické čtení a výklad vybraných Montaignových esejů, např. esejů o autorově vlastní povaze a individualitě (nový styl autoportrétu ‒ „kouzlo vady“), o cestách a umění cestovat, o proměnlivém lidském bytí a nestálosti (Montaignův radikální relativismus), o jinakosti a toleranci (eseje O kanibalech, Objev Nového světa), o vládě zvyku, o přátelství a smrti.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. PhDr. Zdeněk Hrbata, CSc. (22.01.2020)

Požadavky pro získání atestace: referáty ke zvoleným tématům, aktivní účast v diskusích a na společném čtení.

 

Literatura
Poslední úprava: prof. PhDr. Zdeněk Hrbata, CSc. (22.01.2020)

– Montaigne, Michel de.  Eseje (vybral a přeložil Václav Černý). Praha: ERM, 1995, 2. vydání (1. vyd. 1966).

 

‒ Auerbach, Erich, Mimesis. Praha: Mladá fronta, 1998.

‒ Gorfunkel, Aleksandr Chaimovič. Renesanční filozofie.  Praha: Svoboda, 1987.

‒ Hen, Józef. Já Michel de Montaigne.  Praha: Odeon, 1990.

‒ Jamek, Václav. „Esej neboli zkoušení“. In A2 ‒ 6, 2017, s. 18‒19. 

‒ Sviták, Ivan. Montaigne.  Praha: Orbis, 1966.

  

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK