PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Vyhnání / transfer / odsun sudetských Němců v české a německojazyčné literatuře - ABO700302
Anglický název: Expulsion / Transfer / Displacement of the Sudeten Germans in Czech and German-Language Literature
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 12 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc.
Vyučující: prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Literatura
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc. (23.01.2020)
Téma transferu/odsunu/vysídlení/vyhnání sudetských Němců bylo po druhé světové válce dlouhou dobu kontroverzní.
"Český" a "sudetoněmecký" přístup se od sebe diametrálně lišily. A to nejen ve sféře politiky a veřejné diskuse, ale i literární prezentace této události (Řezáčův Nástup na jedné straně, Barényiové Pražský tanec smrti na straně druhé).
Byla to ovšem právě literatura (příkladně Durychova novela Boží duha napsaná 1955), která začala ukazovat "odvrácenou tvář" nuceného transferu Němců z Československa. Po diskusi, která probíhala z české strany v samizdatu a exilu od konce 70. let minulého století, a zejména po demokratickém převratu 1989, se začala neslučitelná stanoviska obou stran sbližovat. Projevilo se to i v literární prezentaci tématu (z české strany Vokolek, Šmíd, Kohout a řada mladších autorů; z německé například Tietz).
Cílem semináře bude analyzovat a vzájemně konfrontovat tyto literární prezentace vyhnání sudetských Němců.


Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc. (23.01.2020)

Aktivní účast na semináři a ústní referát.

Literatura
Poslední úprava: prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc. (23.01.2020)

Češi, Němci, odsun. Praha, Academia 1990.

Tomáš Staněk: Odsun Němců z Československa 1945-1947. Praha 1991.

Alena Wagnerová (ed.): Odsunuté vzpomínky. Praha 1993.

Alena Wagnerová (ed.): Neodsunuté vzpomínky. Praha 2000.

Gertraude Zand/Jiří Holý (eds.): Transfer/vyhnání/odsun v kontextu české literatury. Brno 2004.

Michaela Peroutková: Vyhnání. Jeho obraz v české a německé literatuře a ve vzpomínkách. Praha 2008.

Václav Petrbok: Obraz a vzpomínka. Několik poznámek k odsunu/transferu/vyhnání sudetských Němců v české a německojazyčné beletrii. In: Poliaková, M. – Raška, J. – Smyčka, V., Uzel na kapesníku. Vzpomínka a narativní konstrukce dějin. Praha 2014, s. 130-152.

Václav Smyčka: Das Gedächtnis der Vertreibung. Interkulturelle Perspektiven auf deutsche und tschechische Gegenwartsliteratur und Erinnerunskulturen. Bielefeld 2019.

Sylabus
Poslední úprava: prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc. (23.01.2020)

Navrhované tituly, jimiž se budeme zabývat:
Václav Řezáč: Nástup (1951)
Olga Barényiová: Pražský tanec smrti (německy 1958, česky 2012)
Jaroslav Durych: Boží duha (psáno 1955, vyšlo 1969)
Vladimír Körner: Adelheid (1967)
Vladimír Vokolek: Pátým pádem (psáno v 80. letech 20. století, 1996)
Pavel Kohout: Ta dlouhá vlna za kýlem (2000)
Erika Härtl Coccolini: Praha-Vinohrady, Čáslavská 15 (německy 2008, česky 2008)
Herma Kennel: Bergersdorf (německy, česky 2011)
Radka Denemarková: Peníze od Hitlera (2006)
Jaroslav Rudiš, Jaromír 99: Alois Nebel (2006)
David Vondráček – Josef Mlejnek: Zabíjení po česku. Rozhovor. Praha 2010.
Josef Urban: 7 dní hříchů (2012)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK