PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Podoby současné (literární) kritiky: témata, časopisy, možnosti - ABO700280
Anglický název: The Forms of Contemporary (Literary) Criticism: Topics, Magazines, Possibilities
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 15 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Lucie Malá
Vyučující: Mgr. Lucie Malá
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Literatura
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Lucie Malá (07.10.2019)
Seminář bude věnován současným kulturním časopisům a jeho cílem je debata o různých podobách literární kritiky, s nimiž se budeme průběžně seznamovat – jak z hlediska žánru, stylu, kritérií, ale také kupříkladu s ohledem na teoretické a ideové zázemí autorů, kontext periodika atd. Nebudeme přitom sledovat jen texty recenzní, ale také třeba texty metakritické a bilanční, protože se ukazuje, že literární kritika se nedefinuje pouze konkrétními hodnotícími výkony v daných rubrikách, ale často „migruje“ do méně očividných či návodných kontextů.

Jde tedy především o otevřený, diskusní seminář, a přestože předkládám určitou předpokládanou podobu programu, finální program může také odrážet čtenářské preference a zájmy účastníků. Začneme obecným seznámením s českým publikačním prostorem a následně se budeme zabývat konkrétními vybranými tématy. U řady z nich se také nabízí možnost komparativní perspektivy: řada témat v českých kulturních časopisech je globální, objevují se překlady ze zahraničních serverů, mezinárodní spolupráce atp.


Cílem je se na pozadí rozborů jednotlivých textů v časopisech i na internetu zamýšlet nad tím, k čemu vlastně literární kritiku dnes (navíc jako studenti filologického oboru) potřebujeme, zdali nás v podobě, v jaké se s ní můžeme v Čechách setkávat, oslovuje, orientuje a proč tomu tak je, respektive není.


Užší předvýběr periodik:
A2 + A2larm
Host + H7O
Tvar + Ravt
Literární noviny + Biblio
Revolver Revue + Bubínek Revolveru
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Lucie Malá (17.09.2019)

Aktivita na semináři, krátký vstupní referát (podněty k následné diskusi). Abychom nezůstali na teoretické rovině, obohacením našich debat o tom, co pro nás kritika může znamenat, bude i praktický experiment – k poznání situace „z druhé strany“. Každý účastník v průběhu semináře zkusí napsat kritický text libovolného žánru (recenzi, glosu, polemiku...) na libovolné téma (literatura, divadlo, hudba...).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK