PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Současná česká próza - ABO700271
Anglický název: The Contemporary Czech Prose
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 15 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Andrea Králíková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Andrea Králíková, Ph.D.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Literatura
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Andrea Králíková, Ph.D. (20.08.2019)
Seminář se zaměří na problematiku soudobé české prózy, jádro budou tvořit texty vydané zhruba v posledních 3 až 5 letech. Kurz se bude soustředit především na jejich čtení a analýzu, vedle toho se bude zabývat i reflexí současné literatury.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Andrea Králíková, Ph.D. (19.08.2019)

aktivní účast na semináři a soustavná příprava na seminář, četba zadaných textů a zapojení se do diskuse, prezentace vybraného problému (referát, vypracování tezí k vystoupení a podklad pro diskusi)

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Andrea Králíková, Ph.D. (19.08.2019)

zájem o současnou českou literaturu, její reflexi a dění kolem ní, chuť číst a odvaha svůj čtenářský zážitek verbalizovat a sdílet

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK