PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Roland Barthes - ABO700270
Anglický název: Roland Barthes
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 15 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Eva Krásová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Eva Krásová, Ph.D.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Literatura
A – Mezioborová nabídka VP: Filosofie, náboženství
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: STASE2AF (15.09.2019)
Kurz se bude – v rámci metodologické schůdnosti takového přístupu – monograficky zabývat Rolandem Barthesem jako autorem několika ucelených strukturalistických a poststrukturalistických teorií. V rámci základní periodizace Barthesovy tvorby nabídne vhled do hlavních témat a zejména možnost relativně soustředěné četby klíčových textů a následné diskuse o nich.
Kurz je koncipován jako dvousemestrální. Těžištěm zájmu v zimním semestru bude Barthesova cesta k pojetí strukturalismu, jeho způsob práce s klíčovými pojmy (řeč, znak, mýtus, promluva) a teoretické zázemí v marxismu, hegelianismu a lingvistickém strukturalismu. Východiskem celého kurzu bude Barthesův text „Smrt autora“. Snaha pochopit jeho genezi a konotace bude pak osou bádání v zimním semestru.
V letním semestru bude navazovat kurz zaměřený na více na „poststrukturalistické“ texty a operaci podrývání struktury při jejím udržování (S/Z, „Efekt reálného“, Rozkoš z textu, Fragmenty milostného diskurzu, Roland Barthes o Rolandu Barthesovi, Světlá komora).
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: STASE2AF (15.09.2019)

Účast na semináři, referát

Sylabus
Poslední úprava: STASE2AF (15.09.2019)

Předběžný program:

Smrt autora

3. 10. úvod. „Smrt autora“ - četba a intepretace

10. 10. Smrt autora a Jakobsonův model šesti funkcí jazyka (Jakobson: Lingvistika a poetika)

10. 10. Myšlenkové rámce: strukturalismus, marxismus, Hegel

17. 10.  Nereflektovaně historiografický exkurz: životopis Rolanda Barthesa a kontext doby

Mytologie:

31. 10. – jednotlivé studie Mytologií

7. 11. – „Mýtus dnes“ jako první systematický výklad Barthesova strukturalismu. Operace zdvojení.  Zrod mýtu.

Strukturalismus jako program a metoda

14. 11. Základy sémiologie jako „učebnice“

21. 11. Kritika a pravda – posun dimenze

28. 11. Geneze Barthesova strukturalismu – Essais critiques (francouzsky)

5.12.  Système de la Mode (francouzsky)

12. 12. Říše znaků

19. 12. Sade, Fourier, Loyola

9. 1. Bilance, diskuse

Vstupní požadavky
Poslední úprava: STASE2AF (15.09.2019)

Orientace po základních pojmech literární teorie. 

Schopnost číst francouzsky není pro kurz nutná.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK