PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Četba textů k teorii poezie - ABO700265
Anglický název: Reading theoretical texts on poetry
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 12 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Josef Hrdlička, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Josef Hrdlička, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Josef Hrdlička, Ph.D. (28.08.2019)
Seminář bude věnován pordobnému čtení vybraných teoretických textů k terorii poezie. Je koncipován jako náročnější kurs pro magisterské a doktorské studium. Seminář se koná 1 za 2 týdny.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Josef Hrdlička, Ph.D. (28.08.2019)

Pravidelná a aktivní účast, příprava četby. Účastníci by se měli průběžně střídat v uvádění vybraných textů a vedení diskuse.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Josef Hrdlička, Ph.D. (06.12.2019)

Seminář se koná v níže uvedených datech, s jednou nepravidelností vždy po 14 dnech. U de AMnova článku je připojen také obsah antologie Lyric Theory Reader, z nějž můžeme na začátku kurzu vyjít.

3. 10. Paul de Man: Antropomorphism and Trope in the Lyric

17. 10. Adorno: On Lyric Poetry and Society; anglický text v souborech, německy pro zájemce v souboru: Noten zur Literatur.

31. 10. Stephen Burt: What Is This Thing Called Lyric? + Jonathan Culler: předmluva k českému překladu Teorie lyriky (viz soubory)

14. 11. M. K. Blasing: Lyric Poetry, Introduction, s. 1-24.

5. 12. M. K. Blasing pokračování - úvod plus první kapitola

19. 12. A. Badiou: Věk básníků (in: Manifest za filosofii a jiné texty) plus Derrida: Co je poesie: https://www.academia.edu/1743043/Jacques_Derrida_Psyche_and_Che_cos%C3%A9_la_poesia (lze najít zde, doplním ještě sken)

9. 1.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK