PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Významová typologie epických forem - proměny postupů a tematiky (výběrově: od středověku po preromantismus) - ABO700264
Anglický název: The semantic typology of epic forms – the metamorphoses of methods and thematics (selectively: from the Middle Ages to the Preromanticism)
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 12 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Zdeněk Hrbata, CSc.
Vyučující: prof. PhDr. Zdeněk Hrbata, CSc.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Literatura
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: prof. PhDr. Zdeněk Hrbata, CSc. (28.08.2019)
Kurz se prostřednictvím příkladných románových či epických druhů zaměří na vývoj a proměny forem, vypravěčských postupů a tematiky, a to výběrově od středověku po preromantismus. Cílem je poskytnout především typologii románu s důrazem na jeho vlastní časoprostor, témata a hrdiny a v dialogu jak s románovou tradicí, tak s dobou. Kurz zahrne (po dohodě s účastníky) tyto okruhy: 1) zrod milostného románu a koncepce lásky na Západě (Tristan a Izolda podle Bédierovy rekonstrukce); 2) Píseň o Rolandovi: idea rytířství, poetika a rétorika středověké hrdinské epiky; 3) Chrétien de Troyes, Wolfram v. Eschenbach: Perceval / Parzival, verze grálovské a artušovské tematiky; 4) Rabelaisovo renesanční pojetí člověka, smíchová kultura a groteskní tělo (podle koncepce M. M. Bachtina); 5) Cervantesův komický a tragický hrdina, sny a skutečnost jako příznačná ambivalence hrdinů novověkého románu; 6) anglický román: a) příběh jednoho života, román jako dobrodružný i výchovný prostor (Fieldingův Tom Jones), b) úloha architektur a míst, prolnutí historismu a fantastična v tzv. gotickém románu; 7) příběhy „citlivých duší“ v Rousseauových a Goethových prózách (Snění samotářského chodce, Nová Heloisa, Utrpení mladého Werthera); 8) strategie románového libertinství a impertinence, antirousseauovský diskurs (Laclos, Sade).<br>
<br>
Literatura:<br>
<br>
Auerbach, Erich: Mimesis: zobrazení skutečnosti v západoevropských literaturách. Praha, Mladá fronta 1998.<br>
Bachtin, Michail Michailovič: Román jako dialog. Praha, Odeon 1980.<br>
Bachtin, Michail Michailovič: François Rabelais a lidová kultura středověku a renesance. Praha, Odeon 1975.<br>
Bloom, Harold: Kánon západní literatury. Praha, Prostor 2000.<br>
Curtius, Ernst Robert: Evropská literatura a latinský středověk. Praha, Triáda 1998.<br>
Frye, Northop: Velký kód (Bible a literatura). Brno, Host 2000.<br>
Hodrová, Daniela: Hledání románu. Kapitoly z historie a typologie žánru. Praha, ČS 1989.<br>
Hodrová, Daniela: Román zasvěcení. Jinočany, H + H 1993.<br>
Lukács, Gyorgy: Umění jako sebepoznání lidstva. Praha, Odeon 1976.<br>
Macura, Vladimír (ed.): Slovník světových literárních děl, I-II. Praha, Odeon 1988.<br>
Macura, Vladimír, Jedličková, Alice (eds.): Průvodce po světové literární teorii 20. století. Brno, Host 2012.<br>
Stanzel, Franz Karl: Teorie vyprávění. Praha, Odeon 1988.<br>
Svatoň, Vladimír: Epické zdroje románu. Praha, Ústav pro českou a světovou literaturu AV ČR 1993.<br>
<br>
<br>
<br>

Atestace: zápočet na základě referátů nebo koreferátů k vybraným okruhům a účasti při společném čtení.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK