PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Jinací: morbidita a monstrozita - ABO700260
Anglický název: The Others: Morbidity and Monstrosity
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 12 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Literatura
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D. (19.09.2019)
Jinací: morbidita a monstrozita

podmínky pro získání zápočtu: příprava diskusního příspěvku, průběžná četba textů

Seminář se zaměří na některé způsoby reprezentace jinakosti v moderní literatuře. Pokusíme se odpovědět na otázku, proč se jinakost vyjadřuje prostřednictvím monstrozity či morbidity. Jakým způsobem se “monstrózní druhý či jiný” podílí na konstruování vlastní identity a jak se já stává jiným? Primární texty vycházejí především ze středoevropské literatury, často se totiž v souvislosti se středoevropským románem zdůrazňuje jeho grotesknost. Odvrácenou stranou groteskního je však morbidní, monstrózní či obludné. To jsou právě ony aspekty, které nás budou zajímat. Mohou se jevit jako dílčí či periferní, a přitom mohou vypovídat o stěžejních rysech (motivem, tématech, narativních situacích) středoevropského románu. Navedou nás totiž mimo jiné k těmto problémům:<br>

1) klasická monstra, bachtinovská temná groteska
2) groteskní tělo a tělesnost: od karnevalové regenerace k modernistickému fragmentu
3) tělo-věc, zátiší jako literární žánr
4) tělo v kontextu queer a camp estetiky
5) násilí a obrazy transgrese
7) nemoc a vyšinutí
8) pohled na zvíře, stávání se zvířetem
9) obrazy dětství, dětský vypravěč a hra na autenticitu
10) erotický jazyk moci

Výběr z primární literatury:

Mary Shelley: Frankenstein
Bram Stoker: Dracula
Robert W. Chambers: Král ve žlutém
Karl J. Huysmans: Naruby
Franz Kafka: Starost hlavy rodiny, První hoře, Venkovský lékař
Bruno Schulz: Skořicové krámy, Sanatorium na věčnosti
(Hesse: Stepní vlk, Kubin: Země snivců, Gustav Meyring: Golem)
Witold Gombrowicz: Kosmos
Agota Kristofová: Velký sešit
Szilárd Borbély: Nemajetní (Danilo Kiš: Ze sametového alba)
Elfride Jelineková: Pianistka
Josef Winkler: Natura morta
Petr Rákos: Korvína čili Kniha o havranech
Saša Sokolov: Mezi psem a vlkem
Taras Prochasko: Jinací
Gergely Péterfy: Vycpaný barbar
Thomas Bernhard: Amras
Odborná literatura:

AGAMBEN, Giorgiio: Homo Sacer: Suverénní moc a holý život. OIKOYMENH, Praha 2011.
ARTAUD, Antonin: Divadlo a jeho dvojenec. Herrmann a synové, Praha 1994.
CANGUILHEM, Georges. Poznávání života. Karolinum, Praha 2017.
VOJVODÍK, Josef, LANGEROVÁ, Marie,VTIPPNEROVÁ, Anja, HRDLIČKA, Josef: Symboly obludností. Mýty, jazyk a tabu české postavangardy 40. - 60. let. Malvern, Praha 2009.
ECO, Umberto (ed.). Dějiny ošklivosti. 1. vyd. Praha: Argo, 2007. .
LACHMANNOVÁ, Renate. Memoria fantastika. V Praze: Hermann & synové, 2002.
TODOROV, Tzvetan. Úvod do fantastické literatury. 1. české vyd. Praha: Karolinum, 2010.
TRAILLOVÁ, Nancy H. Možné světy fantastiky. Vyd. 1. Praha: Academia, 2011.
SUSINI-ANASTOPOULOSOVÁ, Françoise: Fragmentárne písanie. Kalligram, Bratislava 2005.
FÖLDÉNYI,Lászlo F.: Melancholie. Malvern, Praha 2001.<br>

GALLAGHERTOVÁ, Catherine – GREENBLATT, Stephen. Trhlina ve zdi. MÜLLER, Richard – ŠEBEK, Josef (eds.). Texty v oběhu. Antologie z kulturně materialistického myšlení o literatuře. Praha: Academia, 2014, s 339-379
BUTLER, Judith. Závažná těla: O materialitě a diskursivních mezích "pohlaví". Praha: Karolinum, 2016<
BUTLER, Judith. Gender trouble: feminism and the subversion of identity. New York: Routledge,<br>
2006.
CLETO, Fabio (Ed.) Camp : Queer Aesthetics and the Performing Subject - A Reader. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1999.
DOTY, Alexander. Making things perfectly queer: interpreting mass culture. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1997.
GAUNTLETT, David. Media, Gender and Identity: An Introduction. London; New York: Routledge, 2002.
HALBERSTAM, Judith In a queer time and place: transgender bodies, subcultural lives. New York:New York University Press, Sexual cultures.2005.
MARINUCCI, Mimi. Feminism is Queer. The intimate connection between queer and feminist theory. London: Zed Books, 2010.
MORRIS, Pam. Literatura a feminismus. Vyd. 1. Brno: Host. Studium,2000.
OATES-INDRUCHOVÁ, Libora. Dívčí válka s ideologií. Klasické texty angloamerického feministického myšlení. přel. Hájková, H. a kol. 1. vyd. Praha: SLON,1
SHILDRICK, Margrit (2011). „Mimo řád: Genealogie zrůdnosti.“ Dějiny – Teorie – Kritika: Studie a eseje, roč. 8, č. 2, s. 189 – 202.
SONTAGOVÁ, Susan. Poznámky o fenoménu camp. In Labyrint Revue. 2000. č. 7-8.
MITCHELL, W.J.T. Obrazy a moc. Iluze: Hledíce na hledící zvířata. In Teorie obrazu: Eseje o verbální a vizuální reprezentaci. Praha: Karolinum, 2017, s. 338-355.
BERGER, John. Proč se dívat na zvířata. In O pohledu. Praha: Fra, 2009, s. 11 – 39.
BAL, Mieke. Dead Flesh, or the Smell of Painting. In Bryson, Norman et al. (eds.) Visual Culture. Image and Interpretations. University Press of New England, Hanover NH, 1994, s. 365-384.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK