PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Konkrétní poezie. Historické a teoretické perspektivy - ABO700231
Anglický název: Concrete poetry. Historical and Theoretical Perspectives
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 12 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Julie Koblížková Wittlichová
Vyučující: Mgr. Julie Koblížková Wittlichová
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Literatura
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Julie Koblížková Wittlichová (27.01.2020)
Seminář bude probíhat v termínu 4. 3. – 20. 5.

Označení konkrétní poezie zahrnuje širokou škálu experimentálních básnických forem, které se v literatuře objevovaly převážně v padesátých a šedesátých letech. Ze světových básníků patří mezi nejznámější autory např. Eugen Gomringer, Henri Chopin, Ernst Jandl nebo skupina Noigrades, z českých Josef Hiršal a Bohumila Grögerová, Ladislav Novák nebo Jiří Kolář. V semináři se budeme konkrétní poezii zabývat na dvou rovinách: jednak teoretické, tzn. bude nás zajímat, jak je báseň vytvořena, jednak historické, tzn. pokusíme se pochopit pozici konkrétní poezie na poli umění šedesátých let. Cílem semináře je seznámit se s rozmanitými formami konkrétní poezie a zároveň otevřít obecné teoretické problémy spojené např. s intermedialitou, konceptualismem nebo neoavantgardou. Většina povinných textů bude v angličtině.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Julie Koblížková Wittlichová (27.01.2020)

Docházka; pravidelná příprava na seminář; účast v diskusi

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Julie Koblížková Wittlichová (06.02.2020)

Povinná literatura k semináři:

Clüver, Claus. "Reflections on verbivocovisual ideograms." Poetics Today 3.3 (1982): 137–148.

Culler, Jonathan. "Theory of the Lyric." Nordisk poesi 2.02 (2015): 119–133.

Danto, Arthur. "The artworld." The journal of philosophy 61.19 (1964): 571–584.

Fish, Stanley. "Literature in the reader: Affective stylistics." New literary history 2.1 (1970): 123–162.

Foucault, Michel. This is not a pipe. No. 24. Univ of California Press, 1983.

Goldsmith, Kenneth. Uncreative writing: managing language in the digital age. Columbia University Press, 2011.

Grögerová, Bohumila – Hiršal, Josef, eds. Slovo, písmo, akce, hlas: K estetice kultury technického věku: Výběr z esejů, manifestů a uměleckých programů druhé poloviny 20. století. Československý spisovatel, 1967.

Higgins, Dick and Hannah Higgins. "Intermedia." Leonardo, vol. 34 no. 1, 2001, p. 49-54. Project MUSE muse.jhu.edu/article/19618.

Milota, Karel, Vzorec řeči. Torst, 2011.

Pospiszyl, Tomáš, ed. Před obrazem: antologie americké výtvarné teorie a kritiky. OSVU, 1998.

Solt, Mary Ellen, ed. Concrete poetry: a world view. Indiana University Press, 1970.

 

 

Primární literatura (antologie):

 

Způsob práce s primárními texty bude vysvětlen na prvním semináři.

 

Solt, Mary Ellen, ed. Concrete poetry: a world view. Indiana University Press, 1970.

Hiršal, Josef – Grögerová, Bohumila, eds. "Vrh kostek." Česká experimentální poezie. Torst, 1993.

Hiršal, Josef – Grögerová, Bohumila, eds. Experimentální poezie. Odeon, 1967.

Emmett, Williams, ed. An Anthology of concrete poetry. Something Else Press,1967.

Bann, Stephen, ed. Concrete poetry: An international anthology. Vol. 13. London Magazine, 1967.

Gomringer, Eugen, ed. Konkrete Poesie: deutschsprachige Autoren: Anthologie. Reclam, 1972.

Gomringer, Eugen, ed. Visuelle Poesie: Anthologie. Reclam, 1996.

Gomringer, Eugen et al. Konstellationen: ideogramme; stundenbuch. Reclam, 1977.

Novotný, Pavel – Mizerová, Nikola. Wiener Gruppe. Rubato, 2015.

Ubuweb: http://www.ubu.com/

Light & Dust Anthology of Poetry: http://www.thing.net/~grist/l&d/lighthom.htm

Eclipse Archive: http://eclipsearchive.org/index.html

Electroni Literature Collection: http://collection.eliterature.org/

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Julie Koblížková Wittlichová (06.02.2020)

Na každý seminář budeme číst zpravidla jeden teoretický text, samotné básně průběžně.

4. 3.      úvod do tématu; představení struktury seminářů; přehled literatury

11. 3.    Mezinárodní hnutí: Mary Ellen Solt, Concrete poetry: a world view (vybrané části)

18. 3.    Teoretické texty a manifesty: Eugen Gomringer, „Od verše ke konstelaci“; Helmut Heissenbüttel, „Předpoklady“; Abraham A. Moles, „První manifest permutacionálního umění“; Niikuni – Garnier, „Třetí manifest prostorového umění: za nadnárodní poezii“; Jiří Kolář, „Snad nic, snad něco“; „plano piloto para poesia concreta“

25. 3.    Povaha experimentu: Karel Milota, „Vzorec řeči a řeč vzorce“

1. 4.      Formy konkrétní poezie: Claus Clüver, „Reflexions on verbivocovisual ideograms“; Karel Milota, „Vzorec řeči a řeč vzorce“

8. 4.      Teritorium textu a teritorium obrazu: Michel Foucault, This is not a pipe

15. 4.    Exkurz k experimentům se zvukem v konkrétní poezii

22. 4.    Experimentální poezie a lyrika: Jonathan Culler, "Theory of the Lyric" 

29. 4.    Čtení konkrétní poezie: Stanley Fish, "Literature in the reader: Affective stylistics"

6. 5.     Čistota média vs. intermediální tendence: Clement Greenberg, „Modernistická malba“; Dick Higgins, „Intermedia“

13. 5.    Co je to umění? Arthur Danto, „The Artworld“

20. 5.    Digitální poezie a konceptuální psaní: Kenneth Goldsmith, „Parsing the New Illegibility“

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK