PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Jan Zahradníček 1905–1960. Poetika díla - ABO700151
Anglický název: Jan Zahradníček 1905–1960. Poetics of his work
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 15 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Vyučující: doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Ivan Kafka (16.09.2017)

Seminář mapuje v základních chronologicky založených souvislostech a na pozadí soudobého básnického a společenského a kulturního kontextu proměny poetiky básnického díla Jana Zahradníčka. Metodicky je založen zejména na soustředěné četbě vybraných klíčových textů Jana Zahradníčka (na pozadí jeho esejistiky a básnických překladů), na reflexi soudobé literárněkritické a pozdější literárněhistorické recepce.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Ivan Kafka (16.09.2017)

Aktivní účast v semináři, průběžné vypracovávání zadaných úkolů.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Ivan Kafka (16.09.2017)

Jan Zahradníček: Knihy básní (eds. Jitka Bednářová a M. Trávníček, NLN, Praha 2001)

Dílo Jana Zahradníčka (Československý spisovatel, 1991-1995, 3. sv. eds. M. Trávníček a R. Zejda)

Dějiny české literatury IV., Victoria Publishing, Praha 1995

Lexikon české literatury A-Ž. Academia, Praha 1985-2008.

Dějiny nové moderny 2 (V. Papoušek a kol., Academia, Praha 2014)

 

Vybraná doporučená literatura:

Bibliografie: M. T. (Mojmír Trávníček): Bibliografie Jana Zahradníčka, Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze 1985, č. 3/4; R. Zejda: Bibliografie, in R. Z., Byl básníkem! (2004).
Knižně: Z. Kalista: Vzpomínání na Jana Zahradníčka (Mnichov 1988); R. Zejda: Byl básníkem! Život a dílo Jana Zahradníčka (2004, obsahuje bibliografii); Víra a výraz (sborník, 2005, eds. T. Kubíček, J. Wiendl).
Studie a články: V. Renč: Poezie Jana Zahradníčka, Akord 1932, s. 131 a 160; M. Dvořák: Dílo Jana Zahradníčka, Listy pro umění a kritiku 1935, č. 15, s. 451; P. Fraenkl: Jan Zahradníček a jeho cesta k Bohu, Listy pro umění a kritiku 1937, s. 471; O. Králík: Zahradníčkovy Korouhve a válečná cenzura, Akord 12, 1945/46, s. 185, též in Osvobozená slova (1995); M. Dvořák: Rozjímání o dnešní poezii, Akord 14, 1947/48, s. 82; Proces s klerofašistickou odnoží tzv. „zelené internacionály“ v Brně, RP 5. 7. 1952; J. Brabec: Návrat Jana Zahradníčka, LitN 1967, č. 17; M. Dvořák: K životopisu Jana Zahradníčka, Student 1968, č. 18, 19, 21; Z. Kalista: Barokní prvek v naší nové poezii, Arch 1969, č. 4; J. Benáček: Zahradníčkovy Výzvy, Studie (Řím) 1969, č. 4; B. Fučík in Sborník pětadvacíti (1969), též in Píseň o zemi (1994); B. Fučík: Sedmero zastavení (Mnichov 1981), též in Čtrnáctero zastavení (1992); B. Fučík: Básnická výzva, Rozmluvy (Londýn) 1983, č. 1 (1983); J. Benáček: Jan Zahradníček – Dům strach, Studie (Řím) 1987, č. 1; J. Med in Slovník básnických knih (1990); B. Fučík: doslov, in Znamení moci (1990), též in Píseň o zemi (1994); A. Kratochvíl: Žaluji 2 (Haarlem 1975; 1990, zde mj. dokumentace Zahradníčkova soudního procesu); T. Mazáč: Profil Jana Zahradníčka, Proglas 1990, č. 5–6 (zde též bibliografie, zpracoval R. Zejda); Z. Kožmín: Zahradníčkův básnický vesmír, List pro literaturu 1990, č. 6, též in Studie a kritiky (1995); Z. Rotrekl in Skrytá tvář české literatury (1991); J. Trávníček: Zahradníčkovo to, co se „nic“ nazývá, Tvar 1991, č. 27; J. Med: Jan Zahradníček, La Saletta, ČL 1992, č. 5, též in Spisovatelé ve stínu (1995); M. Červenka: Souborná edice Zahradníčkových sbírek (textologická analýza), KS 1993, č. 3; B. Fučík in Píseň o zemi (1994), též in Setkávání a míjení (1995, zde mj. Historie jednoho překladu – o podílu Jana Zahradníčka na překladu Božské komedie); J. Bednářová: Nad Zahradníčkovými Korouhvemi a Reynkovou Pietou, ČL 1995, č. 4; M. Exner: Kříž a poezie – nad sebranými spisy Jana Zahradníčka, Host 1996, č. 1; J. Trávníček in Poezie poslední možnosti (1996); M. Zelinský: Básně z bezčasí – nad La Salettou a Znamením moci Jana Zahradníčka, Tvar 1997, č. 14; J. Wiendl: Rané básnické sbírky Jana Zahradníčka, ČL 1997, č. 3; J. Med: Zahradníčkova La Saletta – znamení doby, Proglas 1998, č. 2, příl. Literární příloha, č. 1, též in sb. Rok 1947 (1998); J. Wiendl: Kontury básnického světa Zahradníčkových Jeřábů, ČL 1999, č. 2; J. Wiendl: Krajina, člověk, víra – ideologický aspekt v Zahradníčkově poezii 2. poloviny třicátých let, ČL 2000, č. 5; A. Pajaková: Zahradníček a Polsko, ČL 2000, č. 5; M. Trávníček in Sdílet věčné (2002); Z. Dvořáková in Navzdory nenávisti a mstě (2002); M. Jareš: Knihovraždy: Jan Zahradníček, Znamení moci, Tvar 2003, č. 2; T. Pavlíček, Dopisy Jana Zahradníčka Janu Čepovi z let 1942–1946, ČL 2004, č. 1; R. Preisner in Když myslím na Evropu, sv. 2 (2004); J. Hanuš: Drama dějin v díle Jana Zahradníčka, Teologie & společnost 2005, speciální číslo; J. Hrdlička: Spálený kostel. Vzpomínka na Jana Zahradníčka, Revue Politika 2005, č. 2; T. Kubíček: Literární medailonek, Duha 2005, č. 1; J. Med: Poetika apelu, Host 2005, č. 8, též in sb. Víra a výraz, 2005; L. Mareček: Zahradníčka přiblíží také dosud neznámé eseje, MFD 13. 10. 2005; V. Broučková, Reflexe vězení v díle Jana Zahradníčka a Františka Daniela Mertha, ČL 2007, č. 1; L. Koryntová, Překladatel Jan Zahradníček, Plav 2007, č. 9; J. Med: Slova, která neměla být vyřčena, Katolický týdeník 2008, č. 38, příloha Perspektivy č. 19; J. Urbanec: Apokalypsa moci, LitN 2008, č. 45;M. Doležal: Ledňáček jménem Zahradníček, Respekt 2009, č. 20; I. Málková: Nerealizovaný výbor z poezie Jana Zahradníčka, ČL 2009, č. 5; (čtk): Před půl stoletím zemřel básník Jan Zahradníček, Havlíčkobrodský deník 7. 10. 2010; M. Doležal: Zprůsvitňování bolesti. Padesát let od smrti Jana Zahradníčka, Katolický týdeník 2010, č. 40; M. Kovářík – J. Paulas: Svého básníka si musí každý najít sám, Katolický týdeník 2010, č. 33; L. Mareček: Veliký básník má 105. výročí, MFD 16. 1. 2010; J. Mlejnek: V zemi pana Nikoho. Dva středoevropští básníci tváří v tvář totalitě, Kontexty 2010, č. 2; R. Sak: Když v létě mrazilo... aneb proces s katolickými intelektuály, Katolický týdeník 2010, č. 1; R. Gális: Udělal křížek dětem, políbil mě a odvedli ho..., Havlíčkobrodský deník 16. 11. 2011; Jana Davidová Glogarová: "Literární kapitalističtí zaprodanci". Soudní proces s katolickými intelektuály, Dějiny a současnost 2012. č. 4; M. Doležal: Marie a Jan Zahradníčkovi, LidN – 101 pohnuté osudy 2012, č. 2, samostatně prodejná příloha Lidových novin; V. Kuchtová, Otisky spisovatelů: Jan Zahradníček, Tvar 2012, č. 4; J. Vojvodík-J. Wiendl: „Krev k hrdlu stoupá, s mým se mísí slovem“: lidské mimo lidskost a poetika nesnesitelného. K válečné poezii Jana Zahradníčka, Slovo a smysůl 2016, č. 25; J. Wiendl, J. J. Zahradníček a T. Kubiček in:  Jan Zahradníček: Verše. Leopoldovský sešit poezie (2017).
Recenze: Pokušení smrti: F. X. Šalda, ŠZáp 4, 1931/32, s. 308 * Návrat: P. Fraenkl, Naše doba 39, 1931/32, s. 638; J. Hora, LN 1932, č. 8 * Jeřáby: B. Fučík, Rozhledy 1933, s. 121; F. X. Šalda, ŠZáp 6, 1933/34. s. 28 * Žíznivé léto: J. Strakoš, Akord 1935, s. 44; B. Václavek, Index 1935, s. 112; F. X. Šalda, ŠZáp 8, 1935/36, s. 22 * Pozdravení slunci: M. Dvořák, Akord 1938, s. 42; B. Polan, KM 1938, s. 88 * Oslice Balaamova: R. Č. (R. Černý), Akord 7, 1939/40, s. 263 * Korouhve: M. Dvořák, Akord 8, 1940/41, s. 134; B. Polan, KM 1941, s. 238 * Žalm roku dvaačtyřicátého: B. Polan, KM 1946, s. 27; M. Dvořák, Akord 12, 1945/46, s. 107 * Stará země: M. Dvořák, Akord 12, 1945/46, s. 359; B. Polan, KM 1947, s. 187 * Svatý Václav: B. Polan, KM 1947, s. 282; M. Dvořák, Akord 13, 1946/47, s. 381 * La Saletta: M. Dvořák, Vyšehrad 3, 1947/48, s. 69; B. Polan, KM 1948, s. 90 * Rouška Veroničnina: P. Den, Proměny (New York) 1969, č. 2 * Čtyři léta: P. Baker, Proměny (New York) 1970, č. 2 * Dům strach: A. Kratochvil, Národní politika (Mnichov) 1982, č. 5; A. Opasek, Nový život (Řím)1982, č. 9/10 * Znamení moci: M. Exner, Tvar 1991, č. 25; J. Trávníček, Tvar 1991, č. 27 * Dílo 1: M. Exner, Tvar 1992, č. 29; J. Med, LitN 1992, č. 41; V. Binar, NK 1992, č. 13 * Dílo 2: J. Med, LitN 1993, č. 32; L. Sedláková, ČD 5. 6. 1993 * Dílo 3: J. Wiendl, NK 1995, č. 44; J. Med, LitN 1996, č. 10; I. Harák, Akord 1997, č. 2 * Knihy básní: M. Kosák, LitN 2001, č. 48; M. Bauer, Tvar 2002, č. 3 * Není dálky: P. Komenda, ČL 2003, č. 6 * Mezi nás prostřena noc: K. Příkrylová, Tvar 2009, č. 9; H. Svanovská, LitN 2009, č. 19; V. Závodský, Duha 2009, č. 3; J. Zizler, Souvislosti 2009, č. 4; J. Wiendl, Svět literatury 2010, č. 41.
Polemiky okolo postavení Jana Zahradníčka v poválečné literatuře: V. Běhounek, Kulturní politika 1, 1945/46, č. 8, 12 a 21; F. Pilař, Tvorba 1945, s. 255; J. Taufer, Tvorba 1946, s. 62; R. Černý, Vyšehrad 1946, č. 11; M. Dvořák, Akord 12, 1945/46, s. 234; T. Vodička, Akord 13, 1946/47, s. 177.
Nekrology: an. (A. Kratochvil), Archa (Mnichov) 3 (35), 1960/63, č. 3; J. Čep, Nový život (Řím) 1961, č. 3.
Katalogy výstav: Jan Zahradníček (1905–1960). Bývalo u mě zotvíráno, Památník písemnictví na Moravě, Rajhrad 2005.
Archiv: LA PNP: Osobní fond (soupis: V. Čiháková, 1998).

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Ivan Kafka (16.09.2017)

I.                   Jan Zahradníček.

   Osobnost, dílo, souvislosti…

 

II.                Od pokušení k výzvám

Pokušení smrti, Návrat, Jeřáby

III.             Pozdravení slunci, životu a Bohu

Žíznivé léto, Pozdravení slunci

 

IV.             Nezvoliv sobě

Oslice Balaamova, Korouhve, Pod bičem milostným, Stará země

 

V.                Přízrak firmy Demola

La Saletta, Znamení moci

 

VI.              Skrze mříže

Dům Strach, Čtyři léta

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Ivan Kafka (16.09.2017)

Seminář je primárně určen pro studenty bakalářského studia, otevřen je rovněž zájemcům z řad magisterského studia.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK