PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Civilizovaná žena. Paradox a ideály české kulty meziválečné doby - ABO700149
Anglický název: Civilized Woman. The Czech interwar culture
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 15 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Ivan Kafka (07.09.2017)

Seminář se soustředí na sledování mnohostranného obrazu tzv. nové ženy v meziválečné kultuře, navazuje na současný výzkum vedený mezioborově Martinou Pachmanovou, Kateřinou Svatoňovou a Libuší Heczkovoua také na dlouhodobý projekt databáze Ženy ve vědě.
Pojem civilizovaná žena byl v českém prostředí poprvé použit ve stejnojmenné publikaci – Civilisovaná žena –, jíž v roce 1929 vydal významný brněnský návrhář, architekt a publicista Jan Vaněk a na němž se kromě vydavatele podílel rovněž typograf a grafický designér Zdeněk Rossmann, výtvarnice a pedagožka Božena Rothmayerová-Horneková a také přední meziválečná novinářka Milena Jesenská. K Civilisované ženě, která vyšla u příležitosti rozsáhlé brněnské Výstavy moderní ženy propagující úspěchy československých žen ve všech oblastech veřejného života.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Ivan Kafka (07.09.2017)

Prameny:

Marie Fantová, Lidé, Praha a Svět: Feuilletony, Praha 1925.

Marie Fantová, Křížovka světa: Fotomontáž z cestování, Praha 1938.

Elsa Hermann, So ist die neue Frau, 1929, Berlin 1929.

Hans Hildebrandt, Die Frau als Künstlerin, Berlin 1928.

Milena Jesenská, Cesta k jednoduchosti, Praha 1926.

Milena Jesenská, Člověk dělá šaty, Praha 1927.

Juliana Lancová (ed.), Kniha ženských zaměstnání, Praha 1929.

Adolf Loos, Řeči do prázdna, Praha 1929 (uspořádal B. Markalous).

Robert Musil, Die Frau gestern und morgen, in: Die Frau von Morgen wie wir sie wunschen, Berlin 1929.

Zdeněk Rossmann, Žena doma, Brno 1929.

Anna Roškotová (ed.), Sborník Kruhu výtvarných umělkyň, Praha 1935.

Olga Stránská-Absolonová, Za novou ženou, Praha 1920.

Bruno Taut, Nové bydlení. Žena jako tvůrce, Praha 1926.

Jan Vaněk – Zdeněk Rossmann, Civilisovaná žena, Brno 1929.

 

Literatura:

Tim Armstrong, Modernism, Technology, and the Body: A Cultural Study, Cambridge 1998.

Judy Attfield – Pat Kirkham (eds.), A View from the Interior: Feminism, Women and Design, London 1989.

Juliet Ash – Elizabeth Wilson (eds.), Chic Thrills: A Fashion Reader, Berkeley 1993.

Marie Bahenská – Libuše Heczková – Dana Musilová (eds.), O ženské práci: Dobové (sebe)reflexe a polemiky, Praha 2014.

Marie Bahenská – Libuše Heczková – Dana Musilová (eds.), Ženy na stráž! České feministické hnutí 19. a 20.století, Praha 2011.

Marie Bahenská – Libuše Heczková – Dana Musilová (eds), Iluze spásy: České feministické myšlení 19. a 20. století, Praha 2013.

Pavel Barša, Panství člověka a touha ženy, Praha 2003.

Deborah Clarke, Driving Women: Fiction and Automobile Culture in 20th-Century America, Baltimore 2007.

Liz Conor, The Spectacular Modern Woman, Bloomington 2004.

Gabriela Dudeková a kol., Na ceste k modernej žene: Kapitoly z dejín rodových vzťahov a Slovensku, Bratislava 2011.

Rita Felski, The Gender of Modernity, Cambridge 1995.

Bronislava Gabrielová – Marčák Bohumil, Kapitoly z dějin brněnských časopisů, Brno 1999.

Stuart Hall (ed.), Cultural Representation and Signifying Practice, London 1997.

Petra Hanáková, Libuše Heczková, Eva Kalivodová (eds.), V bludném kruhu: Mateřství a vychovatelství jako paradoxy modernity, Praha 2008.

Petra Hanáková – Libuše Heczková – Eva Kalivodová – Kateřina Svatoňová, Volání rodu, Praha 2013.

Hana Havelková – Libora Oates-Indruchová (eds.), Vyvlastněný hlas: Proměny genderové kultury české společnosti 1948–1989. Praha 2015.

Libuše Heczková, Píšící Minervy: Vybrané kapitoly z dějin české literární kritiky, Praha 2009.

Libuše Heczková – Martina Pachmanová – Petr Šámal (eds.), Jak odraz měsíce v jezeře: Česká moderní teorie a kritika umění v genderových souvislostech, 1865–1945, Řevnice 2014.

Libuše Heczková – Kateřina Svatoňová – Magda Španihelová, „Kolik model se během války skácelo, kolik vnějškosti odprýskalo“: Hledání „normality“ v nenormální době, in: Ivan Klimeš – Jan Wiendl (eds.), Kultura a totalita, Praha 2015, s. 89–130 .

Libuše Heczková, (Ženské) tělo zdravé, invalidní, mizející a plodné, in: Lomy vertikál. Dějiny nové moderny II, Praha 2012, s.

Ann Heilmann and Margaret Beetham(eds.), New Woman Hybridities: Femininity, Feminism and International Consumer Culture, 1880-1930. London 2004.

Lada Hubatová-Vacková – Martina Pachmanová – Pavla Pečinková (eds.), Věci a slova: Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice 1870–1970, Praha 2014.

Whitney Chadwick – Tirza True Latimer, The Modern Woman Revisited: Paris Between the Wars, 2003.

Jindřich Chatrný, Jan Vaněk 1891–1962: Civilizované bydlení pro každého, Brno 2008.

Zdeněk Kárník, České země v éře první republiky, 1918–1938. Díl I, Praha 2000.

Barbara Kosta, Cigarettes, Advertising and the Weimar Republic’s Modern Woman, in: Gail Finney (ed.), Visual Culture in 20th Century Germany, Indiana UP 2006.

Ludmila Kybalová, Dějin odívání: Od „zlatých dvacátých“ po Diora, Praha 2009 .

Gertrud Lehnert, Mode, Weiblichkeit und Modernität, Dortmund 1998.

Gertrud Lehnert, Wenn Frauen Männerkleidung tragen: Geschlecht und Maskerade in Literatur und Geschichte, München 1997.

Jan Matonoha, Česká literatura v perspektivách genderu, Praha 2011.

Marsha Meskimmon, Visions of the „Neue Frau“: Woman and the Visual Arts in Weimar Germany, Scholar Press 1995.

Nicholas Mirzoeff, Úvod do studia vizuální kultury, Praha 2012.

Dana Musilová, Z ženského pohledu: Poslankyně a senátorky Národního shromáždění ČR 1918–1939. Hradec Králové 2007.

Dana Nývltová, Femme fatale české avantgrady. Praha 2009.

Martina Pachmanová, Neznámá území českého moderního umění: Pod lupou genderu, Praha 2004.

Daniel L. Purdy (ed.), The Rise of Fashion: A Reader, Minneapolis 2004.

Bonnie Kime Scott (ed.), Gender in Modernism: New Geographies, Complex Intersection, Illinois 2007.

Agatha Schwartz (ed.), The Gender of Modernity in Central Europe: The Austro-Hungarian Monarchy and its Legacy, Ottawa 2012.

Penny Sparke, As Long as It’s Pink: The Sexual Politics of Taste, New York 1995.

Kateřina Svatoňová – Markéta Lošťáková, Pojďte k filmu! Role zábavných periodik při formování (obrazu) českého (mezi)válečného publika, Iluminace 24, 2012, č. 1, s. 5–23.

Katharina Sykora (ed.), Die Neue Frau: Herausforderungen für die Bildmedien der Zwanziger Jahre, Berlin  1993.

Marta Sylvestrová – Jindřich Toman, Horizonty modernismu – Zdeněk Rossmann (1905–1984), Brno 2015.

Eva Uchalová, Česká móda 1918-1939: Elegance první republiky, Praha 2004.

Josef Vojvodík – Jan Wiendl (eds.), Heslář české avantgardy, Praha 2011.

www.zenyvumeni.cz (Ženy, gender a moderní umění)

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Ivan Kafka (07.09.2017)

Prezentace výzkumu v dobovém tisku na základě samostatného výzkumu vytvoření biografického, a bibliografického portrétu vybrané „civilizované“ ženy.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Ivan Kafka (07.09.2017)

I. Civilizovaná žena: Kulturní předobrazy a filozofické předpoklady

II. Res publica: Žena veřejná

a.       Literární ženy

b.      Novinářky

c.       Vědkyně

d.      Kritičky

III. Tělo-cvik: Žena sportovní

IV. „Chic“: Žena a móda

V. Masová kultura:

a.       Žena konzumentka

b.      Žena hvězda

VI. Rychlost a technologie: Žena (a) stroj

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK