PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Literární kritičky 20. století - ABO700148
Anglický název: Female Litarary Criticism
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 15 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D. (11.09.2017)


Seminář sleduje problém kritiky psané ženami od jejich vstupu do literárního českého života v 70. lech 19. století po 60 léta 20. století. V tomto dlouhém období došlo nejen k početným proměnám pojetí kritiky jako takové, ale došlo k principiálním proměnám pojetí ženské racionality, a ženského myšlení i ženského psaní. Tyto tři roviny se různým způsobem syntetizují v jednotlivých osobnostech umělecké kritiky a také reprezentativním časopisům a novinám sledovaného období. (Ženské listy, Ženský svět, Domácí hospodyně, Časopis českého muzea, ženská revue, Cesta, Tribuna, , Družstvení práce, Eva, Lidové noviny, slovo a slovesnost). Okrajově a informativně se seminář bude věnovat některým prvním českým filožkám a jejich práci (např. Klára Pražáková,Flora Kleischnitzová, a další). Součástí semináře je výuka práce s prameny různého typu – egodokumenty, časopisy, archivy. Práce se opírá o koncepce genderové literární historie a kunsthistorie.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D. (11.09.2017)

Seminární práce soustředěná k tématům semináře v rozsahu 10 – 15 stran. Metodologicky může jít o literárněhistorickou práci, bibliografickou, teoretickou či kritickou. Krátká vlastní recenze v rozsau 5-7  stran.

Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D. (11.09.2017)

 

Prameny

Růžena Grebeníčková, O literatuře výpravné, Praha 2015

Věra Linhartová, Soustředné kruhy, Praha 2012.

Teréza Nováková, Ze ženského hnutí, Praha 1912.

Dana Nývltová, Femme fatale české avantgrady. Praha 2009.

 

Literatura

Marie Bahenská – Libuše Heczková – Dana Musilová (eds.), Ženy na stráž! České feministické hnutí 19. a 20.století, Praha 2011.

Pavel Barša, Panství člověka a touha ženy, Praha 2003.

Gabriela Dudeková a kol., Na ceste k modernej žene: Kapitoly z dejín rodových vzťahov a Slovensku, Bratislava 2011.

Rita Felski, The Gender of Modernity, Cambridge 1995.

Bronislava Gabrielová – Marčák Bohumil, Kapitoly z dějin brněnských časopisů, Brno 1999.

Petra Hanáková – Libuše Heczková – Eva Kalivodová – Kateřina Svatoňová, Volání rodu, Praha 2013.

Hana Havelková – Libora Oates-Indruchová (eds.), Vyvlastněný hlas: Proměny genderové kultury české společnosti 1948–1989. Praha 2015.

Libuše Heczková, Píšící Minervy: Vybrané kapitoly z dějin české literární kritiky, Praha 2009.

Libuše Heczková – Martina Pachmanová – Petr Šámal (eds.), Jako odraz měsíce v jezeře: Česká moderní teorie a kritika umění v genderových souvislostech, 1865–1945, Řevnice 2014.

Lada Hubatová-Vacková – Martina Pachmanová – Pavla Pečinková (eds.), Věci a slova: Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice 1870–1970, Praha 2014.

Eva Kalivodová, Browningová nebo Kláštěrský? Krásnohorská nebo Byron?: O rodu v životě literatury, Praha 2010.

Gertrud Lehnert, Wenn Frauen Männerkleidung tragen: Geschlecht und Maskerade in Literatur und Geschichte, München 1997.

Jan Matonoha, Česká literatura v perspektivách genderu, Praha 2011.

Metafora ženy. (ed. Eva Kalivodová, Blanka Knotková), Praha 2004.

Martina Pachmanová, Neznámá území českého moderního umění: Pod lupou genderu, Praha 2004.

Bonnie Kime Scott (ed.), Gender in Modernism: New Geographies, Complex Intersection, Illinois 2007.

Michael Špirit, Růžena Grebeníčková a její rukopis. Praha 2015.

Irena Štěpánová, Teréza Nováková, Praha 2008.

Jaroslav Tax, Marie Pujmanová: Tvůrčí drama 1909-1937, Praha 1972.

www.zenyvumeni.cz (Ženy, gender a moderní umění)

 

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D. (11.09.2017)

Témata:

Semináře se budou opírat o tyto osobnosti

1.      Eliška Krásnohorská

2.      Teréza Nováková

3.      Božena Benešová

4.      Marie Majerová

5.      Marie Pujmanová

6.      Irma Fischerová

7.      Růžena Vacková

8.      Olga Srbová Spalová

9.      Věra Lišková

10.    Růžena Grebeníčková

11.    Věra Linhartová

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK