PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Pohádky, báje a pověsti, jejich funkce a zobrazení - ABO700121
Anglický název: The function and images of fairytales and myths
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 12 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Jiří Hošna, CSc.
Vyučující: doc. PhDr. Jiří Hošna, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Ivan Kafka (04.09.2017)

Referát na zvolené téma, aktivní účast.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Ivan Kafka (04.09.2017)

Práce v semináři bude sledovat v  několika rovinách pohádkovou tvorbu českou v komparaci s fondem světových pohádek. 

Rovina historická:

Staroegyptské pohádky, Pohádky  tisíce a jedné nociNejstarší české pohádky, Gesta Romanorum (Příběhy římské). Boccaccio: Dekameron, Ch. Perault: Pohádky matky Husy. Pohádky bratří Grimmů, V.Tille: České pohádky do r. 1848, J. Polívka: Súpis slovenských rozprávok

Rovina folklórní a mytologická:

Pohádka o dvanácti měsíčkách, Český Honza

J. Košťál: 500 bájí a pověstí, J. Růžička, Slovanská mytologie

Rovina autorská a editorská:

Světoví autoři:

Ch. Perault: Kocour v botách – srov. L. Tesařová:  Tatíčkovy pohádky

Šípková Růženka, Popelka, Sněhurka, Červená Karkulka, O perníkové chaloupce

Hans Christian Andersen: Císařovy nové šaty, Princezna na hrášku, Ošklivé káčátko, Císařův slavík, Statečný cínový vojáček, Křesadlo, Malá mořská víla

Bratři Grimové: Jeníček a Mařenka, Šípková Růženka, Popelka, Sněhurka – srov. zpracování L. Tesařové: Maminčiny pohádky

Lewis Caroll: Alenka v říši divů, Za zrcadlem a co tam Alenka našla

Oscar Wilde: Slavík a růže

Čeští autoři:

B. Němcová, K. J. Erben, Jakub Malý:  Hvězdočelci, Jiří Mahen. Jan Drda, J. Štefan Kubín, J. Kalenský, J. z Radostova, J. Košnář, V. Beneš Třebízský, M. Macourek, J. Karafiát, V. Čtvrtek, O.Sekora, O. Hofman, V. Tille – V. Říha, M. Kubátová.  K. V. Kuthan: Pohádk drobné z trpaslíků říše, jak  národ  gnomů pracuje a dýše, J. Hlavsa: O Krakonošovi a jeho kouscích. Pověsti z Orlických hor. OÚ Rychnov n. Kn.  2002.

Filmová a divadelní zpracování

např. Tři bratři

Další literatura bude prodiskutována v úvodním semináři.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK