PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Realistické fantazie. K významu tzv. realismu pro modernistické hnutí - ABO700117
Anglický název: Realists' Fantasy. Towards the Significance of the so-called Realism in Modernism
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 15 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Daniel Vojtěch, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Daniel Vojtěch, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Daniel Vojtěch, Ph.D. (17.09.2017)

Kurz se zaměřuje na tzv. realistické hnutí jako východisko či počátek středoevropských moderních hnutí. Kromě různých historických a teoretických forem realismu je hlavním tématem reformní iniciativa T. G. Masaryka ve vzdělanostní / vědecké, politické, náboženské, sociální i estetické oblasti, a její protějšek v díle kolínského rodáka Josefa Poppera-Lynkeuse, zakladatele hnutí Všeobecné vyživovací povinnosti (Allgemeine Nährpflicht). Realismus v pojetí těchto myslitelů nebyl pouze politickou ideu a světonázorovou koncepcí, nýbrž i pojetím stylu a literárního jazyka. Z řady důvodů lze stopovat počátek modernismu v Čechách a v Rakousku právě v jejich aktivitách v osmdesátých, resp. Již sedmdesátých letech 19. století.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Daniel Vojtěch, Ph.D. (17.09.2017)

Aktivní účast (pravidelná docházka / příprava), jedno samostatné vystoupení za semestr (referát) včetně písemného vyhotovení a jeden diskusní příspěvek (koreferát). 

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Daniel Vojtěch, Ph.D. (17.09.2017)

Primární texty:

Masaryk, Tomáš Garrigue: Dvě povídky. Doslov Jan Herben. Milena Herbenová, Praha 1930

Masaryk, T. G.: Přednášky a studie z let 1882–1884. Spisy T. G. Masaryka 17. Ed. Stanislav Polák a Jiří Brabec (1998)

Masaryk, T. G.: Sebevražda. Spisy T. G. Masaryka 1. Ed. Jindřich Srovnal (1998)

Masaryk, T. G.: Otázka sociální. Základy marxismu filosofické a sociologické. Spisy T. G. Masaryka 9, 10. Ed. Jindřich Srovnal (2000).

Masaryk, T. G.: Z bojů o rukopisy. Spisy T. G. Masaryka 19. Ed. Jana Svobodová (2004)  

Masaryk, T. G.: Z počátků Athenaea. Ed. Jiří Franěk. Spisy T. G. Masaryka 18 (2004).

Masaryk, T. G.: Světová revoluce. Za války a ve válce. 1914–1918. Spisy T. G. Masaryka 15. Ed. Jindřich Srovnal (2005)

Masaryk, T. G.: Ideály humanitní. 1901–1903. Spisy T. G. Masaryka 25. Ed. Michal Kosák (2011).

  

Popper, Josef: Die technischen Fortschritte nach ihrer  ästhetischen und kulturellen Bedeutung. Carl Reissner, Leipzig 1888.

Popper-Lynkeus, Josef: Phantasien eines Realisten. Gustav Kiepenhauer Verlag, Weimar–Leipzig, 1986 [1899].

Lynkeus: Fyziologie hnutí srdečných, Čas 4. 1. 1901 + Světlo filosofa, Zápas duší, Cizoložnice, Po bitvě u Slavkova; Rozhledy, červen 1904 + Episoda po bitvě u Slavkova, přel. J. Hošťálek, Besedy Času 28. 3. 1913.

Josef Popper-Lynkeus: Allegemeine Nährpflicht als Lösunf der sozialen Frage (1912).

Josef Popper-Lynkeus: Selbstbiographie (1915).

 Lynkeus: Fantasie realisty. Tři kapitoly. Přel. Josef Bobek. Kladno 1921.

Sociální prorok. Život a dílo ing. Josefa Poppera Lynkea. Red. Jaroslav Šíma. Praha 1938

Metody výuky
Poslední úprava: doc. PhDr. Daniel Vojtěch, Ph.D. (17.09.2017)

Diskuse se vstupní kontextuální informací. Kritická četba primárních textů.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Daniel Vojtěch, Ph.D. (17.09.2017)

Realistické fantazie. K významu tzv. realismu pro modernistické hnutí

 

Doc. PhDr. Daniel Vojtěch, Ph.D.

 

Výběrový seminář (magisterské, případně pokročilé bakalářské studium)

 

Úterý 9.10 – 10.40, č. 411

 

Požadavky k atestaci

 

Aktivní účast (pravidelná docházka / příprava), jedno samostatné vystoupení za semestr (referát) včetně písemného vyhotovení a jeden diskusní příspěvek (koreferát).

 

Charakteristika

Kurz se zaměřuje na tzv. realistické hnutí jako východisko či počátek středoevropských moderních hnutí. Kromě různých historických a teoretických forem realismu je hlavním tématem reformní iniciativa T. G. Masaryka ve vzdělanostní / vědecké, politické, náboženské, sociální i estetické oblasti, a její protějšek v díle kolínského rodáka Josefa Poppera-Lynkeuse, zakladatele hnutí Všeobecné vyživovací povinnosti (Allgemeine Nährpflicht). Realismus v pojetí těchto myslitelů nebyl pouze politickou ideu a světonázorovou koncepcí, nýbrž i pojetím stylu a literárního jazyka. Z řady důvodů lze stopovat počátek modernismu v Čechách a v Rakousku právě v jejich aktivitách v osmdesátých, resp. Již sedmdesátých letech 19. století.  

 

Tematické okruhy

1.     Realismus T. G. M.

2.     Estetický realismus přelomu osmdesátých a devadesátých let v Čechách, jeho mluvčí a jeho inspirace (O. Hostinský, J. Herben, V. Mrštík, H. G. Schauer…)

3.     „Realistovy fantazie“ – Josef Popper-Lynkeus jako myslitel a spisovatel

4.     Realismus jako estetická a kritická kategorie

 

 

Bibliografie

 

Primární texty:

Masaryk, Tomáš Garrigue: Dvě povídky. Doslov Jan Herben. Milena Herbenová, Praha 1930

Masaryk, T. G.: Přednášky a studie z let 1882–1884. Spisy T. G. Masaryka 17. Ed. Stanislav Polák a Jiří Brabec (1998)

Masaryk, T. G.: Sebevražda. Spisy T. G. Masaryka 1. Ed. Jindřich Srovnal (1998)

Masaryk, T. G.: Otázka sociální. Základy marxismu filosofické a sociologické. Spisy T. G. Masaryka 9, 10. Ed. Jindřich Srovnal (2000).

Masaryk, T. G.: Z bojů o rukopisy. Spisy T. G. Masaryka 19. Ed. Jana Svobodová (2004)  

Masaryk, T. G.: Z počátků Athenaea. Ed. Jiří Franěk. Spisy T. G. Masaryka 18 (2004).

Masaryk, T. G.: Světová revoluce. Za války a ve válce. 1914–1918. Spisy T. G. Masaryka 15. Ed. Jindřich Srovnal (2005)

Masaryk, T. G.: Ideály humanitní. 1901–1903. Spisy T. G. Masaryka 25. Ed. Michal Kosák (2011).

  

Popper, Josef: Die technischen Fortschritte nach ihrer  ästhetischen und kulturellen Bedeutung. Carl Reissner, Leipzig 1888.

Popper-Lynkeus, Josef: Phantasien eines Realisten. Gustav Kiepenhauer Verlag, Weimar–Leipzig, 1986 [1899].

Lynkeus: Fyziologie hnutí srdečných, Čas 4. 1. 1901 + Světlo filosofa, Zápas duší, Cizoložnice, Po bitvě u Slavkova; Rozhledy, červen 1904 + Episoda po bitvě u Slavkova, přel. J. Hošťálek, Besedy Času 28. 3. 1913.

Josef Popper-Lynkeus: Allegemeine Nährpflicht als Lösunf der sozialen Frage (1912).

Josef Popper-Lynkeus: Selbstbiographie (1915).

 Lynkeus: Fantasie realisty. Tři kapitoly. Přel. Josef Bobek. Kladno 1921.

Sociální prorok. Život a dílo ing. Josefa Poppera Lynkea. Red. Jaroslav Šíma. Praha 1938

 

Sekundární literatura bude doplňována průběžně.  

 

 

 

Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. PhDr. Daniel Vojtěch, Ph.D. (17.09.2017)

Znalost němčiny je vítána.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK