PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Výzva "tvaru". Duch, tradice a syntéza jako kritérium meziválečné české poezie 20. a 30. let - ABO700116
Anglický název: The Spirit, Tradition and Synthesis as the Criterion of Inter-War Czech Poetry of the 20s and 30s
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK