PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Bond. James Bond. (I) - ABO700111
Anglický název: Bond. James Bond. (I)
Zajišťuje: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Radek Buben, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Robert Dittmann, Ph.D. (21.09.2015)

Kurz se bude věnovat jednomu z největších fenoménů popkultury 20. století a zároveň nejdelší a nejžánrovější
filmové sérii, totiž filmovým bondovkám. V průběhu semináře, který je plánován jako dvousemestrální (avšak
studenti mohou absolvovat pouze jeho první část), bude v každé hodině prezentován jeden film o Jamesovi
Bondovi z oficiální série, byť po dohodě je možné zařazení několika „neoficiálních“ bondovek.
Před prezentací bude vždy představen jednak daný film a jednak se přednášející bude věnovat některému z
obecných aspektů bondovek, nutně nespojenému s filmem. Do výkladu budou též zahrnuty aspekty bondovek
literárních, zasazených do kontextu jiných špionážních románů (John le Carré atd.). I filmy budou
kontextualizovány ve vývoji akčního a „špionážního“ žánru, v kontextu politického vývoje světa v dané době i v
kontextu hereckých kariér jednotlivých představitelů.
Následující tematické okruhy jsou rámcovým návrhem a je možné je měnit jak dle požadavku studentů, tak dle
aktuálních potřeb.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Robert Dittmann, Ph.D. (21.09.2015)

Pravidelná účast (možná jedna neomluvená a jedna omluvená absence za každý semestr).

S ohledem na proměnlivé délky filmů bude kurz pokaždé končit v jinou hodinu. Studenti s tím musí počítat a neupozorňovat na daný fakt jako na nedostatek semináře.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Robert Dittmann, Ph.D. (21.09.2015)

Ian Fleming, Velká Británie a poválečný svět.

Náčrt vývoje filmové série: navážno, na legraci, na psychologizaci.

Bond. James Bond: inspirace; literární versus filmový Bond.

Ztělesnění Jamese Bonda: herci a změny v rámci série

Bond, studená válka a současný svět

Bond a ženy

Bond a britishness

Bond a „záporáci“

Bond a orientalismus, kapitalimus, rasismus a kulturní stereotypy

Ostatní stabilní postavy z bondovek

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK