PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Starší česká literatura I - ABO600101
Anglický název: Czech Literature of Older Times I
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Marie Škarpová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Marie Škarpová, Ph.D.
P//Je prerekvizitou pro: ABO600102
Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK