PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Aplikované metody literární vědy - ABO600002
Anglický název: Literary Criticism in Application: Interpretating Literary Texts - Seminar
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (13.07.2011)

Seminář se v několika vybraných sondách pokusí zmapovat projevy různorodých lyrických postupů u generačně spřízněných tvůrců, které vykrystalizovaly v průběhu třicátých let 20. století jednak jako projevy proměn avantgardní poetiky, jednak jako svébytné pokusy o individuální aktualizaci básnických východisek. Seminář se bude opírat o četbu a analýzu vybraných textů lyrické produkce na pozadí soudobé kritické reflexe a v konfrontaci s pozdějším literárněhistorických uchopením.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (13.07.2011)

Základní literatura:

Základní literatura:
Dějiny české literatury IV. Victoria Publishing, Praha 1995.
Lexikon české literatury A-Ž. Academia, Praha 1985-2008.

Doporučená literatura:

Vybraná doporučená literatura:

Ad 1)
Kalista, Zdeněk: In: Tváře ve stínu (1969)
Králík, Oldřich.: In: Osvobozená slova (Praha 1995)
Mourková, Jarmila: Josef Hora (1981)
Pešat, Zděněk: In: Dialogy s poezií (1985)
Pešat, Zddeněk: In: Tři podoby literární vědy (1998)
Píša, A. M.: In: Třicátá léta (Praha 1971)
Šalda, F. X:: In: Kritické glosy k nové poezii české (1939)
Vaněk, Václav: In: Kubíček, T.; Wiendl, J.: Víra a výraz (2005)

Ad 2)
Brabec, Jiří: In: Panství ideologie a moc literatury (2009)
Černý, Václav: In: Tvorba a osobnost I. (1992)
Hora, J.: In: Poezie a život (1959)
Pešat, Zdeněk: Jaroslav Seifert (1991)
Píša, A. M.: In: Třicátá léta (1971)
Šalda, F. X.: Šaldův zápisník 5, 1933/34
Šalda, F.X.: O nejmladší poezii české (in Studie z české literatury 1961)
Václavek, Bedřich: In: Kritické stati z třicátých let (1975)

Ad 3)
Černý, Václav: In: Tvorba a osobnost I. (1992)
Červenka, Miroslav: In: Struktura a smysl literárního díla (1966)
Fučík, Bedřich: In: Čtrnáctero zastavení (1992)
Hora, Josef: In: Poezie a život (1959)
Ludvík Kundera: František Halas (1999)
Pešat, Zdeněk: In: Dialogy s poezií (1985)
Píša, A. M. In: Třicátá léta (1971)
Richterová, Sylvie: In: Slova a ticho (1991)
Šalda, F. X.: In: Kritické glosy k nové poezii české (1939)

Ad 4)
Jelínek, Antonín: Vítězslav Nezval (1961)
Hodáčová. Lily: Zpěv Orfeův (1995)
Kalandra, Záviš: In: Intelektuál a revoluce (1994)
Mukařovský, Jan: In: Kapitoly z české poetiky (1948)
Černý, Václav: In: Tvorba a osobnost 1 (1992)
Teige, Karel: Surrealismus proti proudu (in: Zápasy o smysl moderní tvorby, 1969)
Čolakova, Žoržeta: Český surrealismus 30. let (1999)
Český surrealismus 1929-1953 (sb., 1996)

Ad 5)
Červenka, Miroslav: In: Styl a význam (1991)
Hora, Josef: In: Poezie a život (1959)
Justl, Vladimír: Holania (2010)
Kožmín, Zdeněk: In: Studie a kritiky (1995)
Opelík, Jiří: Holanovské nápovědy (2004)
Píša, A. M.: In: Třicátá léta (1971)
Šalda, F. X.: In: Kritické glosy k nové poezii české (1939)
Trunečka, Michal: Česká literatura 48, 2000, č. 5.

Ad 6)
Bednářová Jitka; Trávníček, Mojmír: Doslov. In: J. Z.: Básně (2001)
Fučík, Bedřich: In: Kritické příležitosti II (2002)
Fučík, Bedřich: In: Píseň o zemi (1994)
Kubíček, T.; Wiendl, J. (eds.): Víra a výraz (sb. 2005)
Rotrekl, Zdeněk: In: Skrytá tvář české literatury (1991)
Šalda, F. X.: In: Kritické glosy k nové poezii české (1939)
Wiendl, Jan: In: Vizionáři a vyznavači (2007)
Zejda, Radova: Byl básníkem (2004)


Ad 7)
Med, Jaroslav: In: Spisovatelé ve stínu (1995)
Rotrekl, Zdeněk: In: Skrytá tvář české literatury (1991)
Šalda, F. X.: Šaldův zápisník 8, 1935/36
V. Hrbek (Z. Kalista): Lumír 62, 1935/36
Václavek, Bedřich: Index 1935
Vodička, Timotheus: Řád 1936
Vojvodík, Josef: Rozhlasová univerzita Svobodné Evropy 1(1993)

Ad 8)
A.N. (= A. Novák): Lidové noviny 26. 11. 1933
Brabec, Jiří: In: F. Hrubín: Zpíváno z dálky (1967)
Čtyři studie o F. Hrubínovi (sb., 1960)
Karlíková, Věra: In: Jak číst poezii (1963)
Šalda, F. X.: Šaldův zápisník 6, 1933/34
Vyskočil, Albert: In: Kritikova cesta (text Dva básníci) (1998)
Závada, Vilém; Opelík, Jiří: Krajina rodu v díle F. Hrubína (1970)

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (13.07.2011)

Tematické okruhy:

1) Josef Hora (Tvůj hlas, 1930)
2) Jaroslav Seifert (Jablko z klína, 1933)
3) František Halas (Tvář, 1931)
4) Vítězslav Nezval (Praha s prsty deště, 1936)
5) Vladimír Holan (Vanutí, 1932)
6) Jan Zahradníček (Jeřáby, 1933)
7) Václav Renč (Studánky, 1935)
8) František Hrubín (Zpíváno z dálky, 1933)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK