PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Praktika odborného diskurzu / Základy odborného psaní a redigování textu - ABO500806
Anglický název: Scientific Discourse in Czech / Essentials of Scholarly Writing and Editing
Zajišťuje: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Michael Špirit, Ph.D.
Mgr. Alena Andrlová Fidlerová, Ph.D.
Mgr. Josef Šebek, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: JIRAP3AF (31.01.2017)
Kurz seznamuje s charakteristikami odborného textu a je zaměřen na osvojení praktických dovedností potřebných ke čtení odborných textů i jejich vytváření. Je rozdělen do tří částí zaměřených na čtení odborných textů, editaci odborných textů a psaní odborných textů.
Cíl předmětu
Poslední úprava: JIRAP3AF (31.01.2017)

Cílem předmětu je naučit studenty praktické dovednosti spojené se čtením, editací a psaním odborných textů.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: JIRAP3AF (31.01.2017)

Atestace se skládá ze tří úkolů odesílaných ve stanoveném termínu v průběhu semestru po jednotlivých částech kurzu:

1) čtení odborného textu s porozuměním testovaným otázkami k textu

2) korektura odborného textu a popis jeho koherence

3) napsání abstraktu k odbornému textu, zachycení struktury argumentace v části textu

Na odevzdání každého úkolu má student tři pokusy.

Literatura
Poslední úprava: JIRAP3AF (31.01.2017)

Čmejrková, Světla - Daneš, František - Světlá, Jindra: Jak napsat odborný text. Praha: Leda 1999.

Sgall, Petr - Panevová, Jarmila: Jak psát a jak nepsat česky. Praha: Karolinum 2014.

Šanderová, Jadwiga: Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Slon 2007.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Alena Andrlová Fidlerová, Ph.D. (29.01.2019)

1. Čtení odborných textů od popularizačních po odborné studie v angličtině.

2. Koherence textu - tematicko-rematické posloupnosti, konektivní prostředky, koreferenční řetězce, kompozice.

3. Složitější jevy české morfologie a pravopisu.

4. Typografické zásady.

5. Psaní abstraktu.

6. Citování a parafráze. Bibliografické normy.

7. Argumentace. Validní a klamavé argumenty. Zachycování struktury argumentace.

8. Zásady mluveného projevu.

9. Myšlenkové mapy a jejich využití při psaní odborného textu.

10. Etika vědecké práce. Metody psaní odborného textu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK