PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Gramatika a sémantika I - ABO500621
Anglický název: Grammar and Semantics I
Zajišťuje: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D.
Mgr. Eva Lehečková, Ph.D.
Záměnnost : ALINP203M
Rozvrh   Nástěnka   
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Eva Lehečková, Ph.D. (30.01.2017)

Student si prohloubí znalosti o kognitivní lingvistice a seznámí se se současnými přístupy k popisu gramatiky a sémantiky v dané oblasti.

Literatura
Poslední úprava: UCJSAICO (31.01.2018)

Belaj, B. – Tanacković Faletar, G. (2011): Cognitive Foundations of Emotion Verbs Complementation in Croatian. SuvremenaLingvistika, 37, s. 153–169. 

Croft, W. – Cruse, A. D. (2004): Cognitive Linguistics. Cambridge, MA: Cambridge University Press. (vybrané části) 

Danaher, D. (1996): A Semiotic Approach to the Semantics of Czech Verbs of the Type říkávat. The Slavic and East European Journal, 40, s. 118–133. 

Janda, L. (1985): The Meaning of Russian Verbal Prefixes: Semantics and Grammar. In: M. Flier – A. Timberlake (eds.): The Scope of Slavic Aspect. Columbus, Ohio, s. 26–40.  

Janda, L. et al. (2013): Why Russian Aspectual Prefixes Aren´t Empty: Prefixes as Verb Classifiers. Bloomington, IN: Slavica Publishers.

Kok, K. I. – Cienki, A. (2016): Cognitive Grammar and Gesture: Points of Convergence, Advances  and Challenges. Cognitive Linguistics, 27, s. 67–100. 

Kyseľová, M. – Ivanová, M. (2013): Sloveso vo svetle kognitívnej lingvistiky. Prešov: FF PU v Prešove. (vybrané části) 

Lehoučková, Z. (2010): Slovesná prefixace ve světle Langackerovy kognitivní gramatiky. Slovo a slovesnost, 71, s. 340–349. 

Langacker, R. W. (1990): Concept, Image, and Symbol. The Cognitive Basis of Grammar. Berlin – New York: Mouton de Gruyter. (vybrané části) 

Nesset, T. (2000): Iconicity and Prototypes. A New Perspective on Russian Verbs of Motion. Scando-Slavica, 46, s. 105–119. 

Nesset, T. (2009): Metonymy of aspect/aspects of metonymy. Scando-Slavica, 55, s. 65-77. 

Przybylska, R. (2006): Schematy wyobrażeniowe a semantyka polskich prefiksów czasownikowych do-, od-, prze-, roz-, u-.Kraków: Universitas. (vybrané části) 

Ramscar, M. - Port, R. (2015): Categorization (without categories). In: Dabrowska, E. - Divjak, D. (eds.), Handbook of Cognitive Linguistics. Berlin/Boston: De Gruyter, s. 75-99.

Saicová Římalová, L. (2010): Vybraná slovesa pohybu v češtině. Studie z kognitivnílingvistiky. Praha: Karolinum. (vybrané části) 

Taylor, J. R. (1995 nebo jiné vyd.): Linguistic Categorization. Prototypes in Linguistic Theory. Oxford et al.: OUP. (vybrané části) 

Taylor, J. R. (1993): Prepositions: Patterns of polysemization and strategies of disambiguation. In: C. Zelinsky-Wibbet (ed.): The semantics of prepositions. Mouton de Gruyter, s. 151-175.

Turner, M. (2015): Blending in Language and Communication. In: E. Dabrowska – D. Divjak (eds.): Handbook of Cognitive Linguistics. Mouton de Gruyter.

Ungerer, F. - Schmid, H.-J. (1996): An Introduction to Cognitive Linguistics. London: Longman. (vybrané části)

 

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Eva Lehečková, Ph.D. (30.01.2017)

průběžné studium zadané literatury, aktivita v semináři, závěrečný test ověřující poznatky v rozsahu látky probírané v semináři a prostudované literatury

 

 

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Eva Lehečková, Ph.D. (21.02.2018)

Vstupním předpokladem je absolvování přednášky ze Současných lingvistických směrů/Current Approaches in Linguistics (není nutné mít uzavřenou atestaci), popřípadě dostudování povinných textů z této přednášky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK