PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Světová literatura (pro učitele) - ABO500445
Anglický název: World Literature (for Teaching)
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 12 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D. (19.09.2019)
Seminář je určen primárně pro budoucí učitele/lky českého jazyka a literatury. Kurz není zaměřen na obecné didaktické aspekty, ale na konkrétní problémy výuky světové literatury na střední škole. Vyjdeme-li z předpokladu, že výuka literatury má vést v první řadě k rozkoši z četby a rozvíjení čtenářské gramotnosti, měl by stát v centru výuky nikoli výklad, ale analýza literárního textu. Kritická analýza vybrané ukázky je ale až na konci na zcela snadného procesu, který souvisí i s řadou literárněteoretických problémů.

• Problém literárního kánonu, texty kanonické versus popkulturní
• Vztah autor – text – kontext
• Metody analýzy vybraného literárního textu (kritické čtení, dramatizace, komparace, atd.)
• Způsoby evaluace: jak hodnotit čtení, porozumění literárnímu textu (např. jak hodnotit studentské eseje a jiné možnosti testování)
Seminář bude probíhat formou workshopu – příprava pracovních listů, prezentace metodologických problémů, praktická ukázka analýzy literárního v reálném vyučovacím čase
Okruhy témat ze světové literatury 20. a 21.století, z nichž budeme vycházet – konkrétní texty budou vybrány studenty na semináři
1) Modernismus: literární a kulturní kontext, filosofická východiska
2) Avantgarda a moderní básnické směry
3) Existencialismus a absurdní drama
4) Literární mýtus a magický realismus
5) Postmoderna
6) Totalita a ideologie v literatuře
7) Popkultura a tzv. triviální žánry
8) Intermedialita, adaptace
9) Středoevropská literatura a problémy menšinových literatur
10) Autobiografie, autenticita a dokumentárnost v literatuře
11) Fanfikce a kultovní literatura

Podmínky pro udělení zápočtu: příprava workshopu
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D. (12.09.2018)

Příprava pracovního listu, rozpracování vybraného promlému či tématu ze světové literatury, vedení vyučovací hodiny (40 minutová analýza textu).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK