PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Divná místa - ABO500371
Anglický název: Strange places
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AFV00094
Garant: doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
doc. PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D. (16.02.2015)

Vycházkový seminář si klade za cíl seznámit studenty s "jinou" Prahou, s místy, která jsou pro českou kulturu zcela zásadní, avšak do běžných průvodců nebyla zahrnuta.
V první části kurzu budou studenti seznámeni s teoretickými koncepcemi, které se k danému tématu vztahují (filozofickými, antropologickými, sociologickými, lingvistickými, historickými i z oblasti vizuálních studií)
Druhá část kurzu bude již vycházková (vycházek bude přibližně 8), jednotlivé vycházky budou doprovázeny kulturně historickým a teoretickým výkladem, referáty studentů a případně setkáními s vybranými hosty.

Letošní vycházky budou např. do míst: Braník, Chuchle, Barrandov, Hlubočepy, Invalidovna, Karlín, Prosek, Kobylisy, Bulovka, Malvazinky, Staré Jinonice, Podolí aj.

Od studentů je vyžadována aktivní účast na semináři a příprava referátů na jednotlivá setkání. Výstupem pak bude pokračování (zatím internetovém) neobvyklém průvodci Prahou, jehož základem jsou jednotlivé referáty studentů odevzdané v písemné podobě a v náležité formě, která bude specifikována na semináři, a fotografie pořízené na jednotlivých vycházkách.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:
- zájemci do kurzu budou vybíráni na základě MOTIVAČNÍHO DOPISU, který odevzdají na začátku kurzu (na první hodině bude upřesněno) - pokud tedy o své účasti váháte, prosím, nehlašte se
- kurz je vypisován druhým rokem, yvcházky však budou obměněny - může být tedy navštěvován opakovaně
- seminář je turistický (pohodlné boty podmínkou) + není vždy jasný přesný konec semináře, záleží na rychlosti naší chůze
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D. (16.02.2015)

Základní texty ke kurzu jsou na moodle a jsou průběžně doplňovány - texty jsou řazeny tematicky, nikoli souběžně s chodem kurzu.

Doporučená literatura:

Edice Zmizelá Praha, nakladatelství Paseka.

Edice Slavné stavby Prahy...., nakladatelství Foibos.

Edice Pražské hřbitovy, nakladatelství Libri.

Walter Benjamin: The Arcades Project. Harvard University Press, 1999.

Lukáš Beran - Vladislava Valchářová (eds.): Pražský industrial: Technické stavby a průmyslová architektura Prahy. Praha: VCPD ČVUT 2005. 

Lucie Česálková - Kateřina Svatoňová: Mezi malbou a šalbou. I/materiální obrazy české modernity. Iluminace. 2011, roč. 23, č. 2, s. 83-101.

Lucie Česálková: Simulátor moderní percepční zkušenosti: petřínské zrcadlové bludiště. Iluminace. 2007, roč. 19, č. 2.

Rem Koolhaas: Třeštící New York: Retroaktivní manifest pro Manhattan. Praha: Arbor Vitae 2014.

Jiří Pešek: Od aglomerace k velkoměstu. Praha a středoevropské metropole 1850-1920. Praha: Scriptorium, 1999.

Derek Sayer: Prague, Capital of the Twentieth Century: A Surrealist History. Princeton University press 2014.

Lucie Stejskalová: Myslet město: Současné městské strategie. Praha: UMPRUM 2014.

Emily Thompson: The Soundscape of Modernity: Architectural Acoustic and the Culture of Listening in America, 1900-1933. London - Cambridge: The MIT Press 2002.

Petr Vorlík (ed.): Architektura ve službách motorismu. Praha: Fakulta architektury ČVUT, Výzkumné centrum průmyslového dědictví 2013.

Petr Vorlík: Meziválečné garáže v Čechách / Zrod nového typologického druhu a proměny stavební kultury. Praha: VCPD FA ČVUT 2011. 

Irena Vaňková - Jan Wiendl, J. (eds.): Tělo, smysly, emoce v jazyce a literatuře. Praha: FF UK 2012.

Irena Vaňková - Iva Nebeská - Lucie Saicová Římalová - Jasňa Šlédrová:  Co na srdci, to na jazyku: Kapitoly z kognitivní lingvistiky. Praha: Karolinum 2005 (zejména Kapitoly o smyslech, od s. 107)

Zrození metropole: Moderní architektura a město ve střední Evropě 1890-1937. Praha: Obecní dům 2004.

http://www.sonicity.cz

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D. (11.03.2015)

Předběžný harmonogram:

 

20.2.    úvodní hodin

27.2.    POZOR: se hodina nekoná, místo ní bude společný výlet do Ostravy

6.3.      POZOR: začátek v 15:50

základní teoretické koncepce

Host: Irena Vaňková

13.3.    Soundscape - vycházka v okolí FF UK

20.3.    sraz 15:00 u pumpy na Roztylském náměstí - speciální projekce  

27.3.    Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT v Praze

10.4.    POZOR: začátek v 16:00 - sraz na zastávce tramvaje č. 17 Nad Trójou

            Trója - Kobylisy - Bulovka

17.4.    Hlubočepy - Barrandov - Hlubočepy

24.4.    Chuchle - Braník

?          POZOR: náhradní termín za státní svátky 1. a 8. 5.

Karlín - Libeň - Libeňský ostrov

15.5.    Podolí - Výtoň

Během kurzu bude rovněž realizována vycházka filmovou Prahou - její termín je v jednání.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK