PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Životní a myšlenková amplituda. Kritický měsíčník přelomu 30. a 40. let a Svazky úvah a studií - ABO500339
Anglický název: The Amplitude of Life and Thought. The Critical Monthly at the turn of the 1930s and 1940s and the Books of Essays and Studies series
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Daniel Vojtěch, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Daniel Vojtěch, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Ivan Kafka (10.09.2018)
Seminář se zaměřuje na intelektuální aktivitu okruhu spolupracovníků Kritického měsíčníku na konci třicátých let a v první půlce let čtyřicátých 20. století s důrazem na osobnosti V. Černého, F. Kovárny a J. Patočky a jejich cestu k nezávislosti kritického myšlení v limitní životní a společenské situaci.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Ivan Kafka (10.09.2018)

pravidelná aktivní účast a vystoupení s písemnými podklady (handout)

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Ivan Kafka (10.09.2018)

Prameny:

Kritický měsíčník 1–5, 1938–1942 

Svazky úvah a studií (nakladatelství Václav Petr, Praha, 1939–1948) – především v letech 1939–44 

František Kovárna: Česká střízlivost a český patos. Václav Petr, Praha 1939 (Svazky úvah a studií č. 1 – na obálce Dopis redakce čtenářů, program edice)

Václav Černý: Rasismus, jeho základy a vývoj (1939, č. 3; obálka opakuje program Svazků)

Růžena Vacková: Sokrates, vychovatel národa (1939)

Jiří Frejka: O divadlo vskutku národní (1939, č. 4; oddíl 1: „Národní patos a divadlo“, s. 5)

Jan Patočka: Česká vzdělanost v Evropě (1939)

František Fajfr: Hegelova filosofie světové Moudrosti (1940, č. 19)

Kamil Bednář: Slovo k mladým (1940, č. 23; srov. i K. Bednář: Ohlas Slova k mladým, 1941, č. 55 – ad reakce R. Vackové, V. Černého, J. Červinky aj.)

Jiřina Popelová: Dějiny a hodnoty (1940, č. 26)

Karel Svoboda: Antika a dnešek (1940, č. 27)

A. M. Píša: Poesie své doby (1940, č. 36)

Albína Dratvová: Smutek vzdělanců (1940, č. 38)

Zdeněk Urbánek: Člověk v mladé poesii (1940, č. 44; ad Bednář, Orten aj.)

Zdeněk Neubauer: Hodnoty a hodnocení (1942, č. 72)

 

Literatura:

Brabec, Jiří: Spisovatelé „ve věku železa a ohně“.  In: Papoušek, Vladimír a kol: Dějiny „nové“ moderny 3. Česká literatura v letech 1935–1947. Věk horizontál. Academia, Praha 2017, s. 45–92 (srov. i J. Brabec in Dějiny české literatury IV. Praha 1995).

Černý, Václav: Paměti 1. 1921–1938. Ed. H. Pospíšilová a N. Obrtelová, Atlantis, Brno 1994.

Černý, Václav: Paměti 2. 1938–1945. Křik koruny české. Náš kulturní odboj za války. Ed. N. Obrtelová, Atlantis, Brno 1992.

Koukal, Jiří – Flekačová, Martina: František Kovárna (1905–1952). In: František Kovárna: Uměleckohistorické texty z pozůstalosti. Ed. J. Koukal, M. Flekačová,  Univerzita Karlova – Nakladatelství Karolinum, Praha 2013, , s. 156–172.

Pelikánová, Jitka – Blažíček, Přemysl: Kritický měsíčník. In: Lexikon české literatury 2/II, red. V. Forst a kol., Academia, Praha 1993, s. 981–982 (podepsáno jip, pb; srov. i literaturu předmětu).

Vojvodík, Josef: Evropa „na jehlách těchto dní“. In: Papoušek, Vladimír a kol: Dějiny „nové“ moderny 3. Česká literatura v letech 1935–1947. Věk horizontál. Academia, Praha 2017, s. 93–128.  

Zach, Aleš: Václav Petr. In: Lexikon české literatury 3/II, red. J. Opelík a kol., Academia, Praha 2000, s. 886–890 (podepsáno az; srov. i literaturu předmětu).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK