PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Horizont modernosti (literární dílo Josefa Čapka) II - ABO500322
Anglický název: The Horizon of Modernity: Literary Works of Josef Čapek II
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. PhDr. Daniel Vojtěch, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (09.02.2011)

Seminář se soustředí na literárněhistorické problémy vážící se k proměnám beletristického díla Josefa Čapka (do Stínu kapradiny, včetně rané společné tvorby s bratrem Karlem) a jeho kontextu, a to jak v bohemistické, tak komparativní perspektivě (mezi literaturami, mezi žánry a druhy, mezi literaturou a uměním). Orientační rámec tvoří vzájemně se prolínající tematické bloky a relativní historická chronologie, zohleďnující vazby Praha-Vídeň, Praha-Paříž a Praha-Berlín, přičemž v centru pozornosti zůstává poukaz k intelektuálnímu prostoru středoevropskému a jeho moderní situaci. Důraz je položen na literární tvorbu J. Čapka s přihlédnutím k povaze jeho díla výtvarného.
V druhém semestru (srov. dále okruhy 5.-9.) se diskuse zaměří prostřednictvím na situaci dvacátých let (recepce díla J. Čapka), tj. na spor o povahu avantgard, vztah mezi uměním původních forem, reprodukcí, životní automatizací a utopií, na kontext dramatiky bratří Čapků a konečně na motiv putování - životní cesty v pozdějším díle J. Čapka.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK