PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Politická próza - ABO500303
Anglický název: Political prose
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Václav Vaněk, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Václav Vaněk, CSc. (07.02.2016)

"Politická próza" je ovšem pojem příliš široký - pro jakýkoli účel, natož pro výběrový seminář. S politickými tématy se setkáváme v historických románech, v textech reflektujících přítomné dění i ve sci-fi románech a povídkách obrácených do budoucnosti. Jejich ztvárnění charakterizuje někdy přísná dokumentárnost, jindy fantastická alegoričnost, skutečnost je v nich zpodobena s tragickým patosem, ale stejně často i jako výsměšná groteska nebo parodie. Je obtížné tu mluvit o žánru a ještě obtížnější politickou prózu jako žánr definovat.

S určitostí ale můžeme tvrdit, že politika prostupuje literaturu od počátků (např. od Iliady) do současnosti a že některá období literárních dějin jsou jí přitahována víc než jiná. Protože se domníváme, že dnes společnost vstupuje právě do takového období, cítíme se zavázáni pokusit se se studenty o reflexi této rozsáhlé oblasti. Návrhy množných tematických okruhů uvádím v oddílu Literatura, zde pouze základní vymezení:

1) Cílem semináře je pokusit se charakterizovat elementární společné znaky politické prózy jako žánru.
2) Témata seminářů a jejich návaznost budou určena zájmy studentů a nebudou sledovat obecnou chronologii.
3) V rámci semináře počítáme s texty z české i světové literatury.
4) V rámci semináře budeme pracovat i s hranými a dokumentárními filmy a seriály.
5) Pokud seminář proběhne úspěšně, počítáme s jeho pokračováním (v konkretizovanější podobě) v dalších semestrech (v tomto semestru jde především o "obhlédnutí terénu", a to v co největší šíři).
6) Seminář je určen pro studenty, které přitahují víc otázky než odpovědi a kteří se nebudou stydět být inteligentnější než jejich vyučující.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Václav Vaněk, CSc. (07.02.2016)

Program semináře bude určen zájmy studentů, vyučující hodlá vystupovat především v roli jejich koordinátora a moderátora.

Možné tematické okruhy, z nichž si budou studenti vybírat (rozhodně se nelze dotknout všech), by mohly zahrnovat např. (bez uvedení pořadí a preference; záležet bude opravdu především na zájmu studentů):

a) tradiční českou politickou prózu (K. Sabina, V. Dyk, M. Majerová, J. Weil - až po nedocaňovaného Otčenáškova Občana Brycha)

b) domácí politický esej, fejeton či dokumentárně pojatou prózu od 60. do 90. let 20. století (L. Vaculík, A. Koenigsmark, J. Gruša, J. Nesvadba...)

c) českou prózu s politickými tématy od 90. let 20. století do současnosti (M. Nezval /Premiér a jeho parta/, M. Urban /Paměti poslance parlamentu/, P. Hůlová /Strážci občanského dobra/, M. Platzová /Anarchista/...) 

d) prózy autorů reprezentujících ve své době krajní postoje, pravicové (S. Hedin) nebo levicové (M. Gorkij), a prózy autorů reprezentujících takové postoje dnes, opět jak pravicové (např. E. Limonov), tak levicové (např. Ch. Miéville)

e) alegorické prózy z 20. století (pokud možno na Orwella a Zamjatina, ale spíše A. France /Ostrov tučňáků/, A. Huxleyho /Ostrov/ nebo Vercorse /Buřiči/)

f) moderní sociální román (např. prózu M. Barberoyvé S elegancí ježka, "inteligentní Annu proletářku pro 21. století")  

g) prózy, které reflektují ruskou revoluci roku 1917 a její důsledky (např. N. A. Ostrovskij /Jak se kalila ocel/, I. Babel /Rudá jízda/, F. V. Gladkov /Energie/...)

h) špionážní prózy v anglické tradici (G. Greene /Jádro věci/, I. McEwan /Mlsoun/...)

i) kritické společenské prózy moderních německých autorů (H. Boll, G. Grass, Ch. Wolfová, P. Handke...)

j) texty postarší (G. K. Chesterton: Návrat Dona Quijota), ne zcela nové (C. Malaparte: Kůže) i zcela nové (Jen Lien Kche: Čtyři knihy) - prostě jen proto, že jsou nesmírně zajímavé 

k) některý z Camusových románů (např. Cizinec /protože je dnes aktuální/ nebo Mor /protože je rovněž aktuální/)

l) filmy (nelze je vypočítávat) a seriály (např. fantastické Černé zrcadlo, pochmurný Domeček z karet, poněkud komerční The Newsroom, ale třeba i Jistě, pane ministře/premiére)

m) navrhuji začít Goldingovým románem Pán much, který ukazuje, jak se lidské společenství zcela přirozeně formuje jako společenství politické  

- případně úplně jiná témata a texty podle zájmu studentů

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Václav Vaněk, CSc. (07.02.2016)

Samostatné vystoupení (referát)

Účast na semináři (max. 3 absence)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK