PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Rod, rasa a židovství. Reading Judith Butler. - ABO500292
Anglický název: xxx
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D. (19.09.2016)

Seminář se zaměří na četbu několika základní textů Judith Butler, přes něž se budeme pokoušet uchopit koncept diference,tělesnosti performativity, pojmy jako gender, rasa zvláště ve vztahu žena/žid.
Součástí semináře je analýza filmu Hirošima má láska a některých principiálních beletristických textů,s nimiž Butler pracuje.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D. (19.09.2016)

Účast na semináři, diskuse o předkládaných textech (v přípoadě že bude zjištěno, že nebyly texty přečteny a nebude to ze závažných důvodů, nelze očekávat udělení zápočtu), úváděcí referáty. 

Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D. (19.09.2016)

Judith Butler: Regulation, In Critical Terms for the Study of Gender. Catherine R. Stimpson, Gilbert Herdt (eds.), University Chicago Press 2014, s. 411-427.

Judith Butler: Gender Trouble. Routledge 1999.

Judith Butler" Trampoty s rodom, Aspekt, Bratislava 2014.

Judith Butler: Desire, In: Critical Terms for Literary Study, Uni Press Chicago 1995, s. 369-386.

Judith Butler: On Franz Kafka https://www.youtube.com/watch?v=234npiDz-SE ; https://www.youtube.com/watch?v=OSIA6qXoIio

Hortense Spillers: Race, In Critical Terms for the Study of Gender. Catherine R. Stimpson, Gilbert Herdt (eds.), University Chicago Press 2014,s. 393-410.

Hiroshima, mon amour (rež. Alain Resnais 1959)

Otto Weininger: Pohlaví a charakter. (nepřeloženo)

Chandak Segoopta: Otto Weininger. Academia, Praha 2009

Toril Moi: The poststucturalist Picture of SEx and Gender, The Body Situation: Simone de Beauvoir, In: Sex, Gender and the Body. The student edition of What is a Woman?, Oxford Uni Press 2005, s. 30-82.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK