PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
E. F. Burian v kontextu české a evropské avantgardy - ABO500249
Anglický název: E. F. Burian and the European Avant-garde
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D. (18.09.2015)

Kurz se soustředí na avantgardní estetiky E. F. Buriana. Sleduje ji kontextech české a světové avantgardy, na pomezí různých druhů umění a v souvislostech s teoretickým formalistickým uvažování o umění. Kurz se věnuje problému vztahu umělce, dějin a moci. Východiskem k E.F. Burianovi jsou také otázky soudobé koncepce teorie performativity (Judith Butler, Erica Fischer-Lichte). Kurz je primárně určen pro studenty magisterského studia.

Dne 2. 10. jsou zájemci o kurz zváni na perfomaci Jaromíra Typlta: Kurt Schwitterse Ursonáta v rámci oslav 25. výročí existence Goethova institutu v Praze.
Deskriptory
Poslední úprava: doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D. (17.09.2015)

 Témata:

1.      Dada a osvobozené divadlo. Problém performativity.

2.      Polydynamika. Multimedialita avantgardy.

3.      Vztah E. F. Buriana k ruské avantgardě a formalismu

4.      Moderní hudba.  

5.      Idioteon, první opery

6.      Voiceband

7.      D 34-41. Spolupracovníci  E. F. Buriana.

8.      Film

9.      Lidovost a folklorismus

10.  E. F. Burian po válce.

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D. (18.09.2015)

Předmět vyžaduje aktivní účast v semináři, která vyžaduje přípravu (50%), závěrečná práce (30%), docházka (20%).

Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D. (17.09.2015)

Prameny:

VLAŠÍN, Štěpán (ed.): Avantgarda známá i neznámá. Praha, Svoboda 1971.

VLAŠÍN, Štěpán (ed.): Avantgarda známá i neznámá 2. Praha, Svoboda 1972.

BURIAN, Emil František: Balet, Rozpravy Aventina3, č. 13, s. 152.

BURIAN, Emil František: "Jazz." In: Tam-tam, r. 1, č. 6, 1925, s. 8.

BURIAN, Emil František: "Umění chtíti [1925]." In: E. F. Burian a jeho program poetického divadla (ed. B. Srba). Praha, Divadelní ústav 1981.

BURIAN, Emil František: "Maskovaný konzervatismus [1925]." In: E. F. Burian a jeho program poetického divadla (ed. B. Srba). Praha, Divadelní ústav 1981, s.

BURIAN, Emil František: O moderní ruské hudbě. Praha, Odeon 1926.
BURIAN, Emil František: Polydynamika. Praha, 1926.
BURIAN, Emil František: Idioteon. Praha, Vaněk a Votava 1927.
BURIAN, Emil, František: Jazz. Praha, Štorch-Marien 1928.

BURIAN, Emil František: "Honba za stilem." In: ReD, r. 2, 1928‒1929, s. 274‒275.

BURIAN, Emil František: Nejen o hudbě. Texty 1925‒1938 (ed. J. Paclt). Praha, Supraphon 1981.

BURIAN, Emil František: Jak vidím české lidové baroko a proč je mám rád. Kritický měsíčník 1, 1938, č. 1, s. 323-333. 

BURIAN, Emil František: Lieární zpěv, Signál 1, 1928, č. 2, s. 40-42.

BURIAN, Emil František: Mistr Ipokras, Signál 1, 1928, č. 4, s. 99-100.

BURIAN, Emil František: Můj jazz, Rozpravy Aventina  3, 1927/28, č. 14, s. 173.

BURIAN, Emil František: Několik poznámek na okraj národopisných studií Boženy Němcové, Program D 41 6, 1940/41, č. , s. 172-179.

BURIAN, Emil František: O svébytnosti recitačního umění,  Listy pro umění a kritiku 1, 1933, s. 527-533.

BURIAN, Emil František: Pojďte lidi na divadla s železnýma kladivama, Praha  Českomoravský kompas, 1940.

BURIAN, Emil František, Kodíček, Josef- Rutte, Miroslav (red) Nové české divadlo 1927, Praha Avarentinum 1927.

BURIAN, Emil František: Scénická hudba Pásmo 2, 1926, č. 8, 90-91

BURIAN, Emil František: Voiceband - nová tonalita, Tempo 7, 1928, č. 9-10, s. 361-362.

BURIAN, Emil František- Frejka Jiří: Opera Signál 1, 1928, č. 1, 10-13.

 ELIOT, Thomas Stearns.: Čtyři kvartety (přel. M. Hilský). Praha, Argo 2014.
TEIGE,  Karel: Svět stavby a básně. Praha, Československý spisovatel 1966.

TEIGE, Karel: "Umění dnes a zítra [1922]." In: Vlašín, Štěpán: Avantgarda známá a neznámá. Praha, Svoboda 1971, s. 365‒381.
 TEIGE, Karel: ‌"Malířství a poezie [1923]." In: Vlašín, Štěpán (ed.): Avantgarda známá a neznámá. Praha, Svoboda 1971, s. 494‒476.

TEIGE, Karel: "Estetika filmu a kinografie [1924]." In: Vlašín, Štěpán (ed.): Avantgarda známá a neznámá. Praha, Svoboda 1971, s. 544‒553.

TEIGE, Karel: "Naše základna a naše cesta [1924]." In: Vlašín, Štěpán (ed.): Avantgarda známá a neznámá. Praha, Svoboda 1971, s. 607‒618.

TEIGE, Karel: ‌"Obrazy [1924]." In: Vlašín, Štěpán (ed.): Avantgarda známá a neznámá. Praha, Svoboda 1971, s. 539‒543.

TEIGE, Karel: "Konstruktivismus a likvidace ‚umění‘ [1925]." In: Vlašín, Štěpán (ed.): Avantgarda známá a neznámá 2. Praha, Svoboda 1972, s. 123‒136.

TEIGE, Karel: "Ultrafialové obrazy čili Artificielismus [1928]." In: Vlašín, Štěpán (ed.): Avantgarda známá a neznámá 2. Praha, Svoboda 1972, 552‒556.

 TEIGE, Karel: Svět stavby a básně. Studie z 20. let.. Praha, Československý spisovatel 1966.

 

Recenze:

 Alt. [=Albretcht Jaroslav]: E-F. Burian a Maryša, Vyšehrad list pro křesťanskou kulturu 1, 1946, č. 30-31, s. 29.

Atnold, Hans Dieter: Maryša von E .F. Burian, Theater der Zeit 19, 1964, č. 15, s. 29-30.

Bajer Jiří: Burianova opera Dítě, in týž: Česká hudba světu - svět české hudbě. Sborník původních statí československých a sovětských hudebních vědců k Roku české hudby. Praha: Panton 1974, s. 269-286.

Bajer Jiří: Vztah vyjadřovacích prostředlů hudby, poezie a divadla v Burianově tvorbě dvacátých a třicátých let, Hudební věda 8, 1971, č. 3, s. 288-297.

Balatka Antonín: Maryša jako opera (z hovorů s autorem a první dojmy z partitury), Telegraf (Moravská Ostrava), 8. 10. 1939, s. 8

J.B. [=Bartoš, Josef]: Eine neue tschechische Oper, Prager Prese 25.5. 1928, s. 7.

Bělohlávek, Bedřich: Jaroslav jeremiáš. Doba-život-dílo, Praha: L. Mazáč 1935.

Bělohlávek, Bedřich: Legenda o Josefovi, Právo lidum, 1.12. 1925, s.- 5

Bělohlávek, Bedřich.  Povodeň hlouúosti, Praha: Dobrýá edice, 1926.

Běhlábvek Bedřich: Před východem slunce, Praha, Dobrá edice.  1925.

Blattný, Ctibor: Konstrukce hudedebních forem, Tam-tam, září říjen, 1925, č. 3, s. 3-7-

Blattný, Ctibor: V pozadí hudby. Několik rozhovorů o hudbě.  Praha: B. Kočí 1919.

JIRÁK, Karel Boleslav  K.B. J: mezinárodní festival moderní hudby v SieněI, Národní osvobození 15.9. 1928, s. 4.

K.B.J. : Obnovenáý Mastičkář Náriodní osvobození25.5., 1928, s. 4.

HÁJEK, Jiří: Otazník nad jedním představením Rudé právo, 26.9., 1947, s. 2.

HONZL Jindřich: Za novým smyslem hry o Maryši, Národní divadlo, 24, 1948/49, č. 3, s. 1-4.

[Bor, Vladimír] bor: Národní opera Burianova a její provedení Mladá fronta 5.5. 1946, S. 3

 

 

 Volek Jaroslav: Na okraj Burianovy  Maryše, Rytmus 10, 1946, č. 8, s. 13-15.

Vycpálek Vratislav: E.F. Buriana Mistr Ipokras Signál 1, 1928, č. 5. S. 154.

Třeštík, Vladimír: Maryša od E.F. Buriana,  Národní osvobození 5.5. 1946, s. 5.

 

Sekundární literatura:

 

ADÁMEK, Jiří: Théâtre musical. Divadlo poutané hudbou. Praha, Akademie múzických umění v Praze 2010.

BRABEC, Jiří: "Zrod české poválečné avantgardy." In: Papoušek, Vladimír a kol.: Dějiny nové moderny. Praha, Academia 2010, s. 350‒365.

BUTLER. Judith: Trampoty s rodom, Bratislava: Aspekt 2014.

ČERNÝ František a kol: Dějiny českého divadla IV, Praha Academia 1983.

ČERNÝ Václav: Staročeský mastičkář,  Rozpravy  Československé akademie věd  Praha ČSAV 1955.

DVOŘÁK, Jan: K počátkům české divadelní avantgrady a její dramnaturgie (1923-1928), disertační práce, Filozofická fakulta  Uni Palackého, Olomouc 1976.

ECKSTEIN, Pavel: Burianova Maryša, Hudební rozhledy 24, 1971, č. 4, 154-155.

GREBENÍČKOVÁ, Růžena K tazv. Ohrenphilologie , Literatura fikční světy, český spisovatel 1995.

GROSSMAN Jan: Analýzy, Praha Československý spisovatel 1991, 

GROSSMAN, Jan: 25 let světelného divadla, Acta scenographica 1961, č. 8, s. 141-146.

EFFENBERGER, Vratislav: Realita a poesie. Praha, Mladá fronta 1969.

FISCHER-LICHTE, Erika: Estetika perfomativity. Bratislava: Na konári,

HECZKOVÁ, Libuše: "(Ženské)tělo zdravé…" In: Papoušek, Vladimír a kol.: Dějiny nové moderny 2: Lomy vertikál. Praha, Academia 2014, s. 301‏‒303.
JAKOBSON, Roman: O realismu v umění,  Poetická funkce,  Praha H a H 1995, s. 138-144.

 JOCHMANOVÁ, Andrea: "Voiceband." In: Vojvodík, Josef ‒ Wiendl, Jan (eds.): Heslář české avantgardy. Praha, Univerzita Karlova v Praze 2011, s. 403‒410.

MATHAUSER, Zdeněk: Umění poezie: Vladimir Majakovskij a jeho doba. Praha, Československý spisovatel 1964.
OBST, Milan ‒ SCHERL, Adolf: K dějinám české divadelní avantgardy. Praha, Nakladatelství Československé akademie věd 1962.

PACLT, Jaromír: "Doslov." In: Burian, Emil František (ed. J. Paclt): Nejen o hudbě. Texty 1925‒1938. Praha, Supraphon 1981.
PAPOUŠEK, Vladimír a kol.: Dějiny nové moderny. Praha, Academia 2010.

PAPOUŠEK, Vladimír a kol.: Dějiny nové moderny 2: Lomy vertikál. Praha, Academia 2014.

PAPOUŠEK, Vladimír a kol.: Gravitace avantgard. Praha, Akropolis 2004.

SPURNÁ, Helena: "Voiceband jako originální příspěvek Emila Františka Buriana českému meziválečnému divadlu." In: KOLEKTIV AUTORŮ:  Acta Universitas Palackianae Olomucensis. Philosophica ‒ Aesthetica XXVII. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci 2004, s. 99‒106.
SRBA, Bořivoj: Poetické divadlo E. F. Buriana. Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1971.

 SRP, Karel: Karel Teige a typografie. Praha, Akropolis 2009.

 VOJVODÍK, Josef: "Abeceda." In: Vojvodík, Josef ‒ Wiendl, Jan (eds.): Heslář české avantgardy. Praha, Univerzita Karlova v Praze 2011, s. 63‒73.
VOJVODÍK, Josef: "Stavba a báseň." In: Vojvodík, Josef ‒ Wiendl, Jan (eds.): Heslář české avantgardy. Praha, Univerzita Karlova v Praze 2011, s. 341‒348.

VOJVODÍK, Josef: "Ultrafialové obrazy." In: Vojvodík, Josef ‒ Wiendl, Jan (eds.): Heslář české avantgardy. Praha, Univerzita Karlova v Praze 2011, s. 379‒392. WIENDL, Jan: "Řád nového života a tvorby." In: Vojvodík, Josef ‒ Wiendl, Jan (eds.): Heslář české avantgardy. Praha, Univerzita Karlova v Praze 2011, s. 285‒304.

 

    

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK