PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Utopie a dystopie v klasické české literatuře - ABO500233
Anglický název: Utopia and Dystopia in Czech Classical Literature
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ABO500188
Garant: PhDr. Václav Vaněk, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Václav Vaněk, CSc. (14.09.2014)

Základní odborná literatura:

Adamovič, Ivan: Slovník české literární fantastiky a science-fiction (1995)

Aínsa, Fernando: Vzkříšení utopie (2007)

Krejčí, Karel: Jakub Arbes (1945)

Neff, Ondřej: Tři eseje o české sci-fi (1985)

Nikolskij, Sergej: Fantastika a satira v díle Karla Čapka (1978)

Ouředník, Patrik: Utopus to byl, kdo učinil mě ostrovem (2010)

Pešková, Jaroslava: Utopický socialismus v Čechách v XIX. století (1965)

Píša, Antonín Matěj: Vlna utopičnosti (in AMP: Směry a cíle, 1927)

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Václav Vaněk, CSc. (14.09.2014)

Samostatné vystoupení (přednesený referát)

Účast (max. tři absence) a aktivita v předmětu

Pozn.: Seminář se nebude konat ve dvou týdnech v první polovině listopadu.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Václav Vaněk, CSc. (14.09.2014)

Seminář obsáhne různé podoby uvažování a představ o budoucnosti, jak se utvářely v české literatuře od poloviny 19. do poloviny 20. století. Ukáže, jak myšlení o budoucnosti, zpočátku nahrazující (národní) společenský program, postupně klesalo v typ zábavné literatury. Proměnu utopické literatury bude sledovat také v kontextu světové literatury uvedeného období (E. Cabet, C. Flammarion, I. Erenburg, H. G. Wells a další).

 

            Seminář se bude zabývat nejprve vznikem utopického myšlení v české společnosti v souvislosti s rokem 1848 (B. Bolzano, F. M. Klácel, A. Smetana).  

            Ve druhé části ukáže, jak důvěra v možnosti vědy a techniky formovala ve druhé polovině 19. století optimistické projekce budoucnosti (J. Arbes, J. Neruda).

            Ve třetí části bude sledovat rezonanci apokalyptických a antiutopických (dystopických) představ v souvislosti s náladami fin de siècle (J. Maria, G. Meyrink, K. H. Strobl, O. Theer a další).

            Ve čtvrté části si všimne vlny varovné sci-fi po první světové válce (J. Čapek, K. Čapek, J. Haussmann, E. Vachek a další).

            Konečně v páté části se bude věnovat poklesu utopické a dystopické  literatury v typ zábavné četby v době mezi světovými válkami (K. Hloucha, T. Hrubý, Č. Charous, J. Müldner, J. M. Troska a další).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK