Etymologie - ABO500215
Anglický název: Etymology
Zajišťuje: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: 12 / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Jiří Rejzek, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Jiří Rejzek, Ph.D.
Třída: A - Mezioborová nabídka VP: Lingvistika
Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: UCJREJZE (14.08.2012)
Seminář se věnuje jazykovým jevům, které je třeba brát v etymologii v úvahu (formální, významové změny, změny psychologické povahy, druhy slovních shod ap.). Jeho cílem je zpřístupnění etymologické literatury studentům a prohloubení znalostí, které studenti dosud získali v historických disciplinách.
Cíl předmětu
Poslední úprava: UCJLEHEC (07.05.2010)

Cílem semináře je zpřístupnění etymologické literatury studentům a prohloubení znalostí, které studenti dosud získali v historických disciplinách.

Literatura
Poslední úprava: UCJREJZE (14.08.2012)


Erhart, A. - Večerka, R.: Úvod do etymologie. Praha, Academia 1984.

Večerka, R. a kol.: K pramenům slov. Uvedení do etymologie. Praha, Nakladatelství LN 2006.
Holub, J. - Kopečný, F: Etymologický slovník jazyka českého. Praha 1952.
Machek, V.: Etymologický slovník jazyka českého. 2. vyd. Praha 1968.
Rejzek, J.: Český etymologický slovník. Voznice, LEDA 2001.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: UCJREJZE (14.08.2012)

Aktivní účast na semináři, přiměřený počet absencí; test z probrané látky, zpracování etymologie vybraného slova s použitím dostupných etymologických slovníků.

Sylabus
Poslední úprava: UCJLEHEC (07.05.2010)

1. Předmět etymologie

2. Vývoj etymologického bádání

3. Rekonstrukce prajazyků, historickosrovnávací metoda

4. Hláskové změny

5. Historická morfematika a slovotvorba

6. Změny psychologické povahy (zpětné tvoření, lidová etymologie, kontaminace)

7. Významové změny

8. Tabu v etymologii

9. Druhy slovních shod, výpůjčky

10. Etymologie a kulturní historie