PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Gothic-steampunková textologie II - ABO500150
Anglický název: Gothic-Steampunk Textology II
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Václav Vaněk, CSc.
PhDr. Mgr. Petra Hesová
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Václav Vaněk, CSc. (08.02.2014)Na četné dotazy upozorňujeme: DO SEMINÁŘE SAMOZŘEJMĚ PŘIJÍMÁME NOVÉ STUDENTY I OD LETNÍHO SEMESTRU!Seminář sleduje dvojí cíl:
Studenti bakalářského a magisterského studia by v jeho rámci měli získat základní teoretické povědomí o možných přístupech k textu. Především by si ale měli osvojit základní praktické dovednosti potřebné pro odbornou ediční a textovou přípravu česky psaného beletristického textu.

Za tímto účelem si vyberou vhodný text (buď podle nabídky připravené vyučujícími, nebo na základě vlastního zájmu, např. ve vztahu k zadané bakalářské či diplomové práci), který samostatně připraví podle dohodnutých edičních zásad k vydání. Mělo by jít o text z 19. století nebo z počátku 20. století (do roku 1918), rozsahem o povídku nebo kratší novelu. Soubor takto vznikajících textů by vytvořil tematicky jednotný soubor povídek (např. "fantastická próza 19. století", "povídky české dekadence", "zábavná a exotická povídka před sto lety"), který by posléze vyšel knižně.

Připravené texty, které by nebylo možné do knihy zařadit, by mohly být publikovány elektronicky, např. v Elektronické knihovně Ústavu.

Seminář se nebude konat soustavně, program pro zimní semestr bude následující:
1. třetina semestru (zhruba první 4 týdny): seznámení s možnými edičními přístupy a postupy, výběr vhodného textu.
2. třetina semestru: samostatná práce s textem, konzultace s vyučujícími.
3. třetina semestru (zhruba poslední 4 týdny): prezentace dosavadních výsledků v semináři formou krátkého vystoupení a diskuze nad edičními problémy textu.

Definitivní příprava textu k vydání bude probíhat v letním semestru.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Václav Vaněk, CSc. (08.02.2014)

Ediční příprava vybraného textu a prezentace výsledků v semináři.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Václav Vaněk, CSc. (08.02.2014)

Základní literatura:

kol.: Editor a text (2006)

Vašák, Pavel a kol.: Textologie. Teorie a ediční praxe (1993)

 

Další doporučená literatura:

Červenka, Miroslav: Textologické studie (2009)

Kosák, Michal a Flaišman, Jiří: Podoby textologie (2010)

Stich, Alexandr: Sabina - Němcová - Havlíček a jiné textologické studie (2011)

Tanselle, Thomas G.: Principy textové kritiky (2012)

Vašák, Pavel: Metody určování autorství (1980)

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Václav Vaněk, CSc. (08.02.2014)

 

Na četné dotazy upozorňujeme: DO SEMINÁŘE SAMOZŘEJMĚ PŘIJÍMÁME NOVÉ STUDENTY I OD LETNÍHO SEMESTRU!

 

Seminář se nebude konat soustavně, program pro zimní semestr bude následující:

 

1. třetina semestru (zhruba první 4 týdny): seznámení s možnými edičními přístupy a postupy, výběr vhodného textu.

2. třetina semestru: samostatná práce s textem, konzultace s vyučujícími.

3. třetina semestru (zhruba poslední 4 týdny): prezentace dosavadních výsledků v semináři formou krátkého vystoupení a diskuze nad edičními problémy textu.

 

Definitivní příprava textu k vydání bude probíhat v letním semestru.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK