PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
"Ať mně přijde Neruda ještě jednou..." - ABO500095
Anglický název: „Let Neruda to Come to Me Once More…“
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ABO500066
Garant: PhDr. Václav Vaněk, CSc.
Mgr. Jakub Říha, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jakub Říha, Ph.D. (26.09.2012)

Seminář se bude zabývat prozaickou a básnickou tvorbou Jana Nerudy, určující osobnosti české literatury a kultury druhé poloviny 19. století.
Práce s Nerudovými prozaickými texty (úvodních 6 seminářů, dr. Vaněk) bude orientována zejména k historickému kontextu spisovatelova díla a k interpretaci jednotlivých povídek, část semináře věnovaná Nerudově poezii (následujících 6 seminářů, Mgr. Říha) se soustředí na její formální stránku, především na oblast metriky, rytmiky, rýmu a strofiky.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Václav Vaněk, CSc. (23.09.2012)

M. Červenka: K sémantice metrického systému májovců, in J. Levý (ed.): Teorie verše 1, 1966

M. Červenka: Vývojová imanence a kontakty mezi literaturami: májovský daktylotrochej, in D. Tureček, Z. Urválková (ed.): Mezi texty a metodami, 2006

M. Červenka: Z večerní školy versologie 4. Daktyl, 1999

A. Haman: Neruda prozaik, 1968

K. Hausenblas: J. Neruda, U tří lilií - styl a smysl povídky, in KH: Od tvaru k smyslu textu, 1995

M. Červenka, K. Sgallová: Z večerní školy versologie 3. Polymetrie, metrika překladu, 1995

B. Koutník: Nerudovy názory o prozodii a metrice, Listy filologické 44, 1917

O. Králík: Křižovatky Nerudovy poezie, 1965

O. Králík: Nerudovy Povídky malostranské, in OK: Osvobozená slova, 1995

K. Polák: O umění Jana Nerudy, 1942

D. Mocná: Záludný svět Povídek malostranských, 2012

D. Tureček: Fejeton Jana Nerudy, 2007

F. Vodička: Ohlas Bérangerovy poezie v české literatuře; in idem: Francouzské impulsy v české literatuře 19. století. Rané studie, 2003

F. Vodička: Problematika ohlasu Nerudova díla, in FV: Struktura vývoje, 1969 (1997)

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jakub Říha, Ph.D. (26.09.2012)

Příklady možných okruhů a témat - próza (6 Nerudových "N"):

1.      Novinářství (vztah Nerudovy prozaické a publicistické tvorby - např.: Z notiční knihy novinkáře, Z tobolky redaktorovy…)

2.      Nemocní, postižení a vůbec vyloučení (okraj společnosti v Nerudově próze - např.: Blbý Jóna, Kassandra, Doktor Kazisvět, Mrzáci…)

3.      Nekrofilie a jiné úchylky (láska a postavení ženy - např.: Ty nemáš srdce!, Vampýr, Erotomanie, Za půl hodiny, U Tří lilií…)

4.      Nacionalismus (Němci, Židé a vlastenci v Nerudově próze - např.: Josef harfenista, Pro strach židovský…)

5.      Náznakovost (nedořečenost, nonverbální komunikace; lidská řeč a lidské řeči - např.: Štědrovečerní příhoda, Pan Ryšánek a pan Schlegl, Večerní šplechty, Jak si pan Vorel nakouřil pěnovku…)

6.      Nerudovo novátorství? (Krátké Les Cofessions kteréhokoli z nynějších českých Jean-Jacquů)

 

POEZIE

1 Metrika a rytmika

   1.1 Jambická revoluce a sylabotónický obrat u májovců 

   1.2 Metrika a rytmika Knih veršů

   1.3 Daktylotrochej (Písně kosmickéProsté motivy)

2 Rým a strofika

   2.1 Nerudův rým

   2.2 Nerudova strofika

3 Interpretace

   3.1 O Šimonu Lomnickém

   3.2 ad.?

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK