PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
T.G.M. a literatura - ABO500077
Anglický název: TGM and Literature
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ABO500017
Garant: doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D. (10.10.2013)

Seminář se soustředí na vztah T.G. M. a literatury od raných textů po Rusko a Evropa. Sleduje Masarykův způsob nakládání s literaturou, způsob kladení otázek v historickém kontextu proměn české kultury konce 19. Století a počátku 20. století, problém realismus, titanismu a krize moderního člověka šířeji. Vedle toho se soustředí na otázky sociologie literatury. Součástí je četba několka základních literární děl Goethova Fausta, Puškinova Evžena Oněgina, Byronova Kaina a Dostojevského a Maxima Gorkého.
1. O studiu děl básnických.
Jaroslav Vrchlický
2. Karel Havlíček
3. Realismus
4. Historismus
5. Titanismus a Faust
6. Dekadence
7. Potíže s Nietzschem
8. Rusko a Evropa: Fjodor Dostojevskij, Maxim Gorkij
Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D. (10.10.2013)

Literatura

Povinná četba:

Annanlisa Cosentino: Vědecký realismus  a literatura. Česká teorie, kritika a literární historie 1883-1918, Praha 2011.

Jiří Brabec: "Kritické refelexe farncouzského a ruského realismu v české literatuře osndesátých let. 19. století". In: Na pozvání Masarykova ústavu II., Praha 2005, s. 71-87.

Otokar Fischer: "Masaryk a německá literatura."  Vůdce generací I,  1931.

T.G. Masaryk a literatura. Sborník příspěvků z X. Semináře Masarykova muzea v Hodoníně 6. Listopadu 2002, Hodoním 2003.

Doporučená četba:

O českou literární kritiku. Praha 1940.

Václav Černý: "FXŠ a TGM" a "Dvě studie masarykovské", in Tvorba a osobnost I, Praha 1922.

Pavel  Fraenkl: Masaryk a moderní titanismus, Vůdce generacíI, Praha 1931.

Jiří Brabec: Poezie na předělu doby,  Praha 1964

H. Gordon Skilling: T.G. Masaryk. Proti proudu 1882-1914. Praha 1995

Hana Bednaříková: Česká dekadence, Brno 2000.

Jens Malte Fischer:  Dekadenz und Entartung. Max Nordau als Kritiker des Fin de siecle. In Fin de siecle. Zu Literatur und Kunst der Jahrhunderwendete.  Franfurt am Main 1977.

Urs Heftricht: "Jak se filozofuje kladivem. Masaryk a Nietzsche".  Sborník světového bohemistického kongresu, Praha 2000, dostupné  http://www.ucl.cas.cz/edicee/data/sborniky/kongres/SLBII/26.pdf.

Urs Hefrticht: Nietzsche v Čechách, Praha 1999.

Vratislav Doubek: T. G. Masaryk a česká slovanská politika 1882-1910. Praha, 1999, 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK