PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Česká literatura 20. století II (od roku 1939) - ABO400569
Anglický název: Czech Literature of the Second Half of the 20th Century (since 1939)
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2008
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (12.01.2009)

Forma:
základní seminář, 2 hod. týdně

základní okruhy
1) Mezi Západem a Východem
"Naše literatura má sloužit k světové duchovní expansi národa (?). Do svobody projevů literárních a kulturních vůbec
nemůže nějakým rozhodujícím způsobem zasahovat ani žádná strana a třída, ani jiné vlivy neliterární a laické, ani přímé
vlivy politické a ovšem ani stát." (Edvard Beneš, Sjezd spisovatelů 1946)

V. Černý: Mezi Východem a Západem. V. Černý: Ještě jednou mezi Východem a Západem. V. Běhounek: Světlo z
Východu, Ladislav Štol: Zápas o nové české myšlení, Zdeněk Nejedlý: Manifestace kulturních pracovníků, J. Z.
Hromádka: Naše orientace, Pavel Tigrid: O co usilujeme a co odmítáme, Jan Grosmann: Válečná generace, Jindřich
Chalupecký: Konec moderní doby.

2) O socialistickou literaturu
"Tento druh literatury není již ze světa idejí, které zkoumáme. Její nositelé, jak správně bylo řečeno, jsou předmětem
kriminalistiky, ne literární kritiky" (Jaromír Lang o Kritickém měsíčníku, Obzoru a Přítomnosti, Literární noviny 1950).

Kulturní obec, Kulturní svaz a Kulturní jednota. Peroutkův Dnešek a "zvláštní úkol naší generace". Kulturní politika E.F.
Buriana. Svoboda služby J. B. Čapka. Stranickost pravda a Tvorba. Václav Kopecký a další směr "naší kulturní politiky".
Černého literatura umělecká, literatura užitková a kulturní ethos. Nejedlého pravý a nepravý realismus. Nové úkoly Jindřicha
Chalupeckého.
Sjezd spisovateků 1949

3) Román nového typu, román budovatelský
"Půjdu tam, kam mě pošle strana. Řekne, zůstaneš tady, zůstanu. Řekne, jdi jinam, půjdu. Vidíš někdy před sebou, co nás
čeká? Já ano. V celé zemi budeme stavět nový svět a nové lidi. Přes dvacet let jsme se byli v obraně, teď nastoupíme do
útoku. Dovršíme národní revoluci a přejdeme do socialistické. My nepřestaneme, my nesedneme na žádnou vějičku a
nedáme se opít rohlíkem!" (Galčík)

Václav Řezáč: Nástup

4) Totální realismus
Četl jsem zprávu o procesu s velezrádci
když jsi přišla
Po chvíli jsi se svlékla
a když jsem k tobě lehl
byla jsi jako vždy příjemná

Když jsi odešla
dočetl jsem zprávu
o jejich popravě
(Egon Bondy)

Ivo Vodseďálek. Kalvárie

5) Hledání východiska ze schematismu psaní i myšlení
Kde v půli život náš je se svou poutí,
procházet bylo mi tak temným lesem,
že pravý směr jsem nemoh´uhodnouti
(Dante Alighieri)

Karel Ptáčník: Město na hranici; Josef Jedlička: Kde život náš je v půli se svou poutí; Ivan Kříž: Velká samota; Jan
Procházka: Zelené obzory; Karel Bublík: Páteř

6) Literatura mezi skutečností a skutečností
"Svět je špatný a neutěšený. A krom toho je taky dokonale absurdní." (účetní Mikulášek)
Věra Linhartová: Přestořeč; Ivan Vyskočil: Kosti; Karel Michal: Bubáci pro všední den; Václav Havel: Zahradní
slavnost

7) Nová podoba války a objevení židovské tematiky
"V protektorátě Böhmen und Mähren běžel film Hotel U modré hvězdy. R. A. Dvorský a jeho krasavci v něm hráli šlágr
sezóny; zpívalo se v něm cosi o slumečnicích, otáčení atakdále; na Slovensku to už začalo, na nárožích se červenaly
krvavé skvrny plakátů: přechod hranic na Slovensko se trestá smrtí - K. H. Frank." (O. Filip: Cesta ke hřbitovu)

Ladislav Fuks: Pan Theodor Mundstock; A rnošt Lustig: Motlidba pro Kateřinu Horowitzovou; Jiří Weil: Na střeše je
Mendelsson; Josef Škvorecký: Zbabělci

8) Identita - o místo člověka v dějinách
"Tak jsem se po mnoha letech octl zase najednou doma." (Milan Kundera: Žert)

Ota Filip: Cesta ke Hřbitovu, Ludvík Vaculík: Sekyra, Milan Kundera: Žert

9) Český úděl
"Chtěl bych nám proto všem, milí čtenáři, položit pod vánoční stromek tiché, ale naléhavé přání, abychom jako ten
venkovský matematik z Colpiho filmu, který si vypočetl polohu své hvězdy, byli vždycky přesvědčeni i do budoucna o své
pravdě, abychom věděli: Existuje, naše hvězda existuje!" (Milan Jungmann, Literární listy, prosinec 1968)

Milan Kundera: Český úděl, Václav Havel: Český úděl?, Milan Kundera: Radikalismus a exhibicionismus, Jaroslav Střítecký:
Úděl proměny a tvář sebeklamu, Lubomír Nový: Metaktitika krize, Emanuel Mandler: Naše světové stíny,
Havel-Střítecký-Uhde: Trialog o radikalismu, Karel Kosík: Váha slov.Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (12.01.2009)

aktivní účast na semináři, referát, plnění průběžných úkolů; esej v rozsahu 7 stran

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (12.01.2009)

schopnosti: číst a přemýšlet

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK