PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Dialogy na gynekologicko-porodnické klinice: Průvodce inteligentní mládeže po ženské poezii [1] - ABO400366
Anglický název: Dialogues in a Gynaecology-Delivery Clinic: A Female Poetry Guide for Intelligent Youth [1]
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2007
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: KCLSEDLA (26.09.2005)

V ZS se uznává také jako základní seminář Česká literatura ve středoevropském kontextu.

Požadované vstupní znalosti: Schopnost číst a rozumět anglicky.

Požadavky pro získání atestace: Písemná práce cca 10 stran.

Charakteristika kurzu:
Seminář je zaměřen na čtení a interpretaci poezie středoevropských a východoevropských autorek: Marina Cvetajeva, Else Lasker-Schüler, Ingeborg Bachmann, Mila Haugová, Zuza Tokacs, Orshi Drozdik, Elfride
Jelinek Vychází z vymezení lyriky, teoretických úvah o subjektu a subjektivitě, tělu a zkušenosti, jazyku a tvaru. Kurs se začíná četbou poezie Sylvie Plath jako příkladu poezie, kde je možné nalézt všechna základní
témata kursu.
Literatura
Poslední úprava: KCLSEDLA (26.09.2005)

Základní literatura:
Uvedena u jednotlivých témat.

Sylabus
Poslední úprava: KCLSEDLA (26.09.2005)

Tematické okruhy:
1. Sylvia Plath:

Kdo a kde je subjekt? Tělo jako jediný možný prostor poezie? Jazykový experiment?

Three Women: A poem for three voices

2. Lyrika:

Mukařovský Jan: Lyrika. In: Studie z poetiky. Praha 1982, s.205-207 (též in Studie II., s. 71-73)

Helmstetter, Rudolf: Lyrický postup. Lyrika, báseň a básnická řeč. In Pechlivanos, Miltos a kol.: Úvod do literární vědy. Praha 1999, s.36-51

Emil Steiger: Základní pojmy poetiky. Praha 1969

3. Pohledy odjinud:

Hélene Cixous: Smích Medúzy, Aspekt, 1995, č.2-3,

Kristeva Julia: Stabat Mater, In: Jazyk lásky. Praha 2004

Parente-Čapková, Viola: K feministickým náhledům na metaforu a metaforizaci ženy, In: Ponořena do Léthé, Praha 2003, s. 7-11

Peříček, Miroslav: Ženské psaní: pragmatický rozpor, In: Ponořena do Léthé, Praha 2003, s. 12-15

4. Marina Cvetajeva: Vybrané básně

Poéma konce, List Amazonce

Hélene Cixous:Poetry, Passion, and History, In: Readings, The Poetics of Blanchot, Joyce, Kafka, and Tsvetayeva, Minneapolis 1991, s. 110 - 151

Chlupáčová Kamila: Marina Cvetajevová - básnická reprezentace nezávislé ženské subjektivity, In: Žena v moderní ruské literatuře, Praha 2003, 51-71

5. Subjektivita:

Macurová, Alena: Subjekt a text, In: Proměny subjektu 1. Praha 1994

Kiczková, Zuzana: Subjekt v pohybe, In: Aspekt 1998, č.1

Petříček, Miroslav: Subjekt čili svědectví, In: Subjekt - autor -auditórium: Subjekt v priestoroch umenia, Bratislava 1997

6. Dvě podoby německy psané poezie

E. Lasker - Schüler, Ingeborg Bachman

Šalda, F.X.: Žena v poezii a literatuře, In: Boje o zítřek. Meditace a rapsodie 1898-1904, Praha 1905

Eiblmayr, Sylvia: Žena jako obraz, In: Aspekt 1996, č.2

Irena Vaňková: Mlčení a řeč (v komunikaci, jazyce a kultuře), Praha 1996

7. Mila Haugová: Archivy těla (Bratislava 2004)

Chrobáková, Stanislava: Devaťdesiate roky: Na ceste (II), Bratislava 2002, s. 127-165

Podracká, Dana, ed. Báseň je dokonalá jazva. Hovoríme s poetkou Milou Haugovou, Literárny týždeník, 10, 1997, č. 26, s.1

Butler, Judith: Trampoty s rodom, Bratislava 2004

8. Zsuzsa Takács, In: Souvislosti 2004, č. 3

Výtvarná podoba jazyka ženy: Orszi Drozdik

9. Elfriede Jelinek: On není jako on, Brno 2001

Butler Judith:O jazyku, ubližovaní a cenzúre, Aspekt 1997, č.3

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK