PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Středoevropský literární kontext [2] - ABO400182
Anglický název: Literary Context of Central Europe [2]
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2007
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: KCLSEDLA (22.03.2004)

Smyslem semináře je vymezení středoevropského literárního kontextu. Pokusíme se najít historické, kulturní a především filosofické hranice středoevropského prostoru a zodpovědět otázky, které s ním souvisí. Jaké historické a kulturní zkušenosti formují středoevropskou paměť? Přináší tato paměť do literatury specifická témata, motivy, žánry, narativitu? Koncepce semináře předpokládá interpretaci textů uměleckých i teoretických, především filosofických.
Literatura
Poslední úprava: KCLSEDLA (22.03.2004)

  • výběr z následujících románů:

Kafka, F.: Proces, povídky

Musil, R.: Muž bez vlastností

Gombrowicz, W.: Ferdydurke

Grass, G.: Plechový bubínek

Handke,P.: Za temné noci jsem vyšel ze svého tichého domu

Velikić, D.: Astrachán

Kiš,D.: Hrobka pro Borise Davidoviče

Jančar, D.: Kateřina, páv a jezuita

Marinković, R.: Kyklop

Krasznahorkai, L.: Satanské tango

Szabová,M.: Staromódní příběh

Nádas, P.: Kniha pamětí

Esterházy, P.: Malá maďarská pornografie

Tulli, M: Stehy

Djurovic: Ženská genealogie

Maraí, S: Zpověď

Závada, P.: Jadwižin denník

HUSSERL, E.: Krize věd jako výraz radikální životní krize evropského lidství. In: Krize věd a transcendentální fenomenologie. Úvod do fenomenologické filozofie. Academia, Praha 1996, s. 25-41

PATOČKA, J.: Tělo, společenství, jazyk, svět. Oikoymenh, Praha 1995

WITTGENSTEIN,L.: Tractatus logico-philosophicus. Oikoymenh, Praha

Filosofická zkoumání. Filosofický ústav AV ČR, Praha 1993

MENASSE, R.: Krajina bez vlastností.Kalligram, Bratislava 2000

RÁKOS,P.: Národní povaha naše a těch druhých. Sebeklamy a předskudky jako dějinotvorná síla. Kalligram, Bratislava 2001

SZÜCS,J.: Tri historické regióny Európy. Kalligram, Bratislava 2001

MAGRIS,C.: Habsburský mýtus v moderní rakouské literatuře. Triáda, Praha 2001

PROGUIDIS,L.: Kořeny velkého středoevropského románu.In: Host 10/2001, s. 31-37

JANČAR,D.: Střední Evropa - idea minulosti? In: Host 5/2002, s. 42-43

BĚLOHRADSKÝ, V.: Přirozený svět jako politický problém

FUIT,A.: V Evropě, čili?. Votobia 2001

KROUTVOR,J.: Potíže s dějinami

Sylabus
Poslední úprava: KCLSEDLA (22.03.2004)

Tematické okruhy:
1) Historický rámec středoevropského literárního kontextu se zaměřením na komparaci modernistického a postmoderního diskursu

2) Středoevropská filosofie a její vliv na literaturu: fenomenologie E. Husserla, Jan Patočka, L. Wittgenstein, téma krize (Freud) - v návaznosti na zimní semestr

3) Svébytná témata, motivy a postupy středoevropského románu - trapnost, grotesknost, ironie, nezavršitelnost příběhů,utopie?

4) Specifická podoba středoevropského postmoderenismu

5) Šance české literatury v kontextu Střední Evropy

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK