PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Ideologizace významů ve vyprávění [2] - ABO400135
Anglický název: Ideological Meanings in Narratives [2]
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2007
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.
Mgr. Kamil Činátl, Ph.D.
Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: KCLSEDLA (07.01.2005)

Seminář bude na základě výrazného, sdělného a interpretačně vděčného materiálu sledovat obecné teoretické téma utváření ideologizačních narativních prvků a mechanismů, jimiž je zvýrazňován a redukován význam a smysl vyprávění. Metodologicky vychází především ze sémiotiky vyprávění a z některých podnětů soudobých teorií kultur (cultural studies). Seminář volně navazuje na loňský kurz Emblémy české populární kultury. Nutnou součástí semináře bude prezentace vybraného filmového materiálu, a proto si tento seminář vyžaduje 4 hodinový rozsah.

Literatura
Poslední úprava: KCLSEDLA (07.01.2005)

Základní literatura:
http://prilohy.idnes.cz/agent007/agent007.asp

http://en.wikipedia.org/wiki/James_Bond

http://www.klast.net/bond/

http://www.bondian.com/

http://www.bondian.com/books/by_subject/

http://www2.rz.hu-berlin.de/amerika/projects/bond/007_program.html

http://www.majorzeman.cz

http://www.geocities.com/TelevisionCity/7270/zeman1.html

Doporučená literatura:
http://www.jamesbond.com/

http://www.jamesbond.com/40th-anniversary/index.php

http://www.ianfleming.org/index.shtml

http://www.nuvs.com/jbond/images/covers/

http://www.artofjamesbond.com/posters.htm

http://www.jamesbondposterpage.com/

http://www.bondian.com/features/czech_books.html

http://www.007.info/Films.asp

http://home.btconnect.com/focusjamesbond/main.htm

http://www.totalita.cz/ip/tp_zeman_herci.php

http://forum.majorzeman.cz/

http://www.okoun.cz/boards/major_zeman

http://www.narratology.net/

http://www.chicagoschoolmediatheory.net/projectsglossary.htm

http://www.wsu.edu/~amerstu/pop/

http://www.moviecliches.com/

http://www.culturalstudies.net/#2

http://www.popcultures.com/

http://www.coe.ufl.edu/English/TVNarrative.ppt

http://www.criticism.com/

http://www.uni-koeln.de/~ame02/ppp.htm#I3

http://www.uni-koeln.de/~ame02/pppf.htm

http://www.imageandnarrative.be/

Sylabus
Poslední úprava: KCLSEDLA (07.01.2005)

Tematické okruhy:
1) Základní rysy ideologicky koncipovaného narativu jako specificky utvářeného

fikčního světa - obecný úvod

Četba:

John Lye: Ideology: A Brief Guide (http://www.brocku.ca/english/jlye/ideology.html)

Roland Barthes: Rhetoric of the Image (1964)

  • - -: The Imagination of the Sign (1964)

? Umberto Eco: Interpretace seriálů (1990)

Marie-Laure Ryan: Narrative (http://lamar.colostate.edu/~pwryan/narrentry.htm)

  • - -: Media and Narrative (http://lamar.colostate.edu/~pwryan/mediaentry.htm)

?

2) Mapování materiálu - obecné rysy bondovské série a 30 případů majora Zemana

(narativ a jeho kultovní potenciál; emblematizace, fankluby, hudební revitalizace,

komiksové adaptace apod.

Četba:

Major Zeman - Obsahy dílů

Soupis knižních titulů s postavou Majora Zemana

Soupis bondovských románů a povídek (oficiální opus)

Soupis bondovských filmů

webové stránky uvedené v soupisu Základní literatura

Anja Kootz: Selling the Bond Image

3) Anticipační kódování jako rys ideologického seriálového vyprávění

Analýza:

Major Zeman - 1. díl: Smrt u jezera

4) James Bond jako akční hrdina situovaný do ?aktuálního světa" - mimetická

reference versus vnitřní zákony dějového vyprávění

Analýza:

From Russia with Love (1963)

Četba:

Phillip Kneiss: The Gentleman's a Killer: Introducing Bond

Umberto Eco: Narrative Structures in Fleming (1965)

5) Iniciační vzorce hrdinova vstupu do ideologizovaného světa

Analýza:

Major Zeman - 2. díl: Vyznavači ohně a díl 6: Hon na lišku

6) Emblematizace reality (?fenomenologie" času a prostoru) a konstruování

?padoucha"

Analýza:

Major Zeman - 8. díl: Strach; 12. díl: Kleště

Live and Let Die (1973)

Četba:

Aimée Waha: The Physiognomy of Evil in From Russia with Love

7) Konstruovaná polarita ?dobra" a ?zla" - etika v ideologickém rámci

Analýza:

Major Zeman - 10. díl: Vrah ser skrývá v poli; 14. díl: Konec velké šance

A View to a Kill (1985)

8) Mýtické a mytologizační rysy postavy seriálového hrdiny a světa, v němž se ocitá

Analýza:

Major Zeman - 18. díl: Bílé linky

Licence to Kill (1989)

Četba:

H. R. Harris: New Light on James Bond

9) ?Zlidšťování" hrdiny: tělesnost ideologizovaného supermana, jeho soukromí a

intimita

Analýza:

Major Zeman - 7. díl: Mědirytina; 15. díl: Kvadratura ženy

Die Another Day (2002)

10) Alegorický princip: reálie a jejich role v bondovské a zemanovské sérii

Analýza:

Major Zeman - 24. díl: Klauni; 29. díl: Mimikry

11) Svět, který překračuje hrdinův rámec - kafkovské prvky reálného světa v obou

sériích a cílené utváření ?filmovosti" v rámci tradičního žánru (horor a akční film)

Analýza:

Major Zeman - díl 25: Štvanice a díl 26: Studna

Die Another Day (2002)

Četba:

O. K. Werckmeister: Kafka 007

12) Specifičnost konce ideologického narativu

Analýza:

Major Zeman - 30. díl: Růže pro Zemana

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK