PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Modernismus v zrcadle genderových teorií - ABO400036
Anglický název: Modernism through the Eyes of Gender Theories
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2007
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: KCLSEDLA (05.04.2004)

Tento seminář je založen hlavně na samostatné četbě pramenných materiálů a nasledných diskusi nad teoretickými texty i v souvislosti s četbou primární literatury. Semináře jsou blokové. Je tedy měsíc na přípravu. Pokud studenti nebudou připraveni četbou, prosím, aby na seminář raději vůbec nechodili.
Literatura
Poslední úprava: KCLSEDLA (05.04.2004)

J. Derrida Ostrohy. Štýly Nietzscheho. Bratislava Archa 1999.

J. Butler: Bodies, that Matter. On Discursive Limits of Sex. NY, 1997

A.Bžoch: W.benjamin a estetická moderna. SAV 1999.

D. Eribon: Michael Foucault 1926- 1984. Praha Academia 2002.

M.Foucault: Dějiny sexuality II, III. Doslov. Ěros a syntax. K.Thein. Hermann a synové 2002

Ruth Robbins: Literary feminism. NY, Palgrave 2000.

Dívčí válka s ideologií: ed. Libora Oates- Indruchová. Praha Slon 1998.

E. Showalter: Sexual Anarchy. Virago, London 1996.

Ponořena v Lethé, ed. E.Kolaivodová, B.Knotková FF UK 2003.

Sylabus
Poslední úprava: KCLSEDLA (05.04.2004)

1. seminář: Otázka dějin a psaní o dějinách.
Mira Schor: Otcovská síla dějin. In Neviditelná žena. Ed. Martina Pachmanová, Praha, OWP 2002

Jejich ?chlapecké" příběhy. Čtení Joseph Conrad: Srdce Temnoty.

rozhovor s Jeanet Wolf: Strategie nápravy a výslechu. In Martina Pachmanová: Věrnost v pohybu, Praha, OWP 2001

Na tento seminář připraví všichni své komentované čtení. Diskuse: možnost ?genderové" literární historie

2. seminář: Flaneur
Walter Benjamin:Pasáže. Paříž hlavní město 19.století. (vybrané úryvky) In . Dílo a jeho zdroj.

Charles Baudelaire: Malíř moderního života.

Jiří Karásek ze Lvovic: Milý příteli? Praha, Thyrsus 2001.

Ref. W. Benjamin a současné myšlení a literatuře.

3. seminář: Flaneuse
Jeanet Wolf: Neviditelná flaneuse. In. Neviditelná žena. Ed. Martina Pachmanová, Praha, OWP 2002

Viola Čapková-Parente: Žena o ženě v ženě. In Ponořena v Lethé. Sb. (ed. Eva Kalivodová, Blanka Knotková), Praha, FF UK 2003

Růžena Jesenská: Mimo svět;

Ref: Moderní ?nová žena", její výraz v literatuře.

4. seminář: Krize maskulinity
Michael Foucault: Dějiny sexuality I. Vůle k vědění. (Dispozitiv sexuality), Praha, Hermann a synové 2000.

Oscar Wilde: Obraz Doryana Graye; Marie Majerová: Dcery země

Ref: M. Foucault

5. seminář: Tělo
Judith Butler: Gender Trouble. (Vybrané kapitoly), in Aspekt

Růžena Grebeníčková: Tělo a tělesnost. Praha, Prostor 1990

Rachilde: Kejklířka; Růžena Svobodová: Černí myslivci (povídka Sveřepá Meluzína)

Ref. Pojem těla a tělesnosti, tělo a jeho symbolické užití

6. seminář: Manipulace s tělem a jazykem
Gilles Deleuze: Lhostejnost a Krutost. Bratislava, Kaligram 2002

Leopodl von Sacher - Masoch: Venuše v kožichu

Ref. Tělo a jazyk. Vzájemné prostupování těla a jazyka

7. seminář: Jazyk - plocha, detail, odstín, průrva
Julia Kristeva: Revolution in Poetic Language. In Desire in Language

J. Huysmanns: Naruby; Mallarmé: Noci Herodiady; Edvard Klas: Povídky o ničem.

Ref: Ornament jako průrva

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK