PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Identita a jinakost v č. literatuře 19. a 20. stol. [1] - ABO400034
Anglický název: Indentity and Alterity in Czech Literature of 19th and 20th Centuries [1]
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2007
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. PhDr. Hana Šmahelová, CSc.
prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: KCLSEDLA (22.03.2004)

Spektrum témat semináře má zahrnout vývoj a proměny paradigmatu jinakosti a identity od ideologému národa/domova k ideologému "nepřátelské" (= německé) cizosti, jak se etabloval na počátku 19. století, až k reflexi jinakosti např. v gender-studies. Pozornost by měla být také věnována otázce, zda se v určitých kulturních epochách nebo stylech (popř. systémech) projevuje výraznější reflexe jinakosti/identity.
Literatura
Poslední úprava: KCLSEDLA (22.03.2004)

Výběr témat a forma práce budou přizpůsobeny tématům doktorandských prací a případným dalším požadavkům účastníků kurzu.

Sylabus
Poslední úprava: KCLSEDLA (22.03.2004)

Výběr témat a forma práce budou přizpůsobeny tématům doktorandských prací a případným dalším požadavkům účastníků kurzu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK