PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Fonetika a fonologie - ABO400001
Anglický název: Phonetics and Phonology
Zajišťuje: Fonetický ústav (21-FU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2008
Semestr: zimní
Body: 1
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Kv [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Jitka Veroňková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: UCJCAPKO (15.04.2004)

Zvuková stavba češtiny: Fonetická a fonologická transkripce; základní pojmy z fyziologie, akustiky a percepce řeči; moderní výzkumné metody; segmentální rovina; slovní a větný přízvuk; rytmus, melodie (funkce přízvuku a intonace); pravidla české ortoepie.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK