PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Horizont modernosti (literární dílo Josefa Čapka) - ABO300989
Anglický název: The Horizon of Modernity: Literary Works of Josef Čapek
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. PhDr. Daniel Vojtěch, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (12.08.2010)

Seminář se soustředí na literárněhistorické problémy vážící se k proměnám beletristického díla Josefa Čapka (do Stínu kapradiny, včetně rané společné tvorby s bratrem Karlem) a jeho kontextu, a to jak v bohemistické, tak komparativní perspektivě (mezi literaturami, mezi žánry a druhy, mezi literaturou a uměním). Orientační rámec tvoří vzájemně se prolínající tematické bloky a relativní historická chronologie, zohleďnující vazby Praha-Vídeň, Praha-Paříž a Praha-Berlín, přičemž v centru pozornosti zůstává poukaz k intelektuálnímu prostoru středoevropskému a jeho moderní situaci. Důraz je položen na literární tvorbu J. Čapka s přihlédnutím k povaze jeho díla výtvarného.
V druhém semestru (srov. dále okruhy 5.-9.) se diskuse zaměří prostřednictvím na situaci dvacátých let (recepce díla J. Čapka), tj. na spor o povahu avantgard, vztah mezi uměním původních forem, reprodukcí, životní automatizací a utopií, na kontext dramatiky bratří Čapků a konečně na motiv putování - životní cesty v pozdějším díle J. Čapka.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (12.08.2010)

Prameny

Požadováno:

Josef Čapek: Lelio (1917), Pro delfína (1923) ? společná vyd. např. Aventinum 1929, Dauphin 1997; Stín kapradiny (1930 ? ed. a předmluva J. Opelík, SNKLHU, Praha 1957 nebo ed. J. Papcunová, Nakladatelství Lidové noviny Praha 2005: obsahuje i prózy Lelio, Pro delfína a Kulhavý poutník), Živý plamen (Umělecký měsíčník 1, 1911/12, str. 159-162 + Zářivé hlubiny (Lumír 41, 1912/13, str. 2-9) ? Zářivé hlubiny a jiné prózy (1916) + Rodné krajiny (1985) + J. Opelík: Josef Čapek (1980), Tři prózy: Procházka, Událost, Vodní krajina (Almanach na rok 1914, Přehled, Praha 1913, str. 39-42); Podzim 1914, Lumír 43, 1915, str. 69-70; Chlapec, Lumír 45, 1917, str. 120-122; Nejskromnější umění (1920; další vyd. např. 1930; 1948; 1962 - spolu s Málo o mnohém, ed. M. Halík, doslov J. Kotalík, Českosl. spisovatel, Praha; 1997 - Praha, Dauphin)

Málo o mnohém (1923, viz předchozí údaj); Umělý člověk (1924) ? Dauphin, Praha 1997 (spolu s Ledacos)

Ledacos (1928, viz předchozí údaj); Ze života hmyzu (1921) + Adam Stvořitel (1927) ? Ze společné tvorby, Spisy Karla Čapka II (ed. E. Macek, Českosl. spisovatel, Praha 1982); Země mnoha jmen (1923, 1924); Stín kapradiny (1930) ? 6. vyd. ed. J. Opelík, Praha, Odeon 1957 nebo in Lelio, Pro delfína, Stín kapradiny, Kulhavý poutník, ed. J. Papcunová, Praha, Lidové noviny 2005; Co má člověk z umění a jiné úvahy o umění, ed. M. Halík, Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha 1946; O sobě, ed. M. Halík, Českosl. spisovatel, Praha 1958; Moderní výtvarný výraz, ed. M. Halík, Českosl. spisovatel, Praha 1958; Gassirova loutna, ed. J. Opelík, Národní muzeum, Praha 1989; Méně výstav a více umění, ed. P. Pečinková, VŠUPM, Praha 1999 (dále srov. výbory in J. Opelík: Josef Čapek /Melantrich, Praha 1980/ a Rodné krajiny, ed. V. Binar, Mladá fronta, Praha 1985)

Karel a Josef Čapkové:

Zářivé hlubiny a jiné prózy (1916), Krakonošova zahrada (1918) ? Krakonošova zahrada; Zářivé hlubiny a jiné prózy, Juvenilie (ed. M. Halík, Českosl. spisovatel, Praha 1959) nebo Ze společné tvorby, Spisy Karla Čapka II (ed. E. Macek, Českosl. spisovatel, Praha 1982); Ze života hmyzu (1921) ? Ze společné tvorby (srov. předchozí záznam); Poměr estetiky a dějin umění. Umění přírodních národů (ed. J. Opelík, Praha, Společnost bratří Čapků 1985); Filmová libreta (ed. P. Taussig, J. Opelík, Odeon, Praha 1989)

[dále srov. i K. Čapek: O umění a kultuře 1, Českosl. spisovatel, Praha 1984 + O umění a kultuře. Od člověka k člověku /Dodatky/, Čes. spisovatel, Praha 1995]

Korespondence:

Viktor Dyk - S. K. Neumann - bratři Čapkové, ed. S. Jarošová, M. Blahynka, F. Všetička, Nakl. ČSAV, Praha 1962

Nepřicházejí vhod, ed. J. Glivický a L. Kundera, Blok, Brno 1969 [J. Č. - B. Reynek]

Dvojí osud, ed. J. Dostál a J. Opelík, Odeon, Praha 1980 [J. Č. J. Pospíšilové]

Dopisy z mládí, ed. T. Halík, J. Opelíka J. Slavík, Společnost bratří Čapků, Praha 1983 [K. a J. Čapkové]

Vzájemná korespondence Josefa Čapka s Josefem Florianem xxx

Vyžadovaná literatura:

Vítězslav Nezval: Josef Čapek (1937) ? Manifesty, eseje a kritické projevy z let 1931-1941 (1974)

Strohsová, Eva: Zrození moderny, Českosl. spisovatel, Praha 1963

Václav Havel, Věra Ptáčková: Josef Čapek dramatik a jevištní výtvarník (Praha, Divadelní ústav 1963)

Opelík, Jiří: Josef Čapek, Odeon, Praha 1980

Wittlich, Petr: Česká secese, Odeon, Praha 1982

Forst, Vladimír: "Josef Čapek", Lexikon české literatury 1, A-G, Academia, Praha 1985, str. 387-381 [šifra vf; zde i základní literatura předmětu do 1983]

Vlček, Tomáš: Praha 1900, Odeon, Praha 1986

Čapková, Helena: Moji milí bratři, Praha 1986 [2., rozš. vyd.]

Lamač, Miroslav: Osma a Skupina výtvarných umělců. 1907-1917, Odeon, Praha 1988

Osma a Skupina výtvarných umělců, 1907- 1917. Teorie, kritika, polemika. Výběr a komentář Jiří Padrta, M. Lamač: Od secese ke kubismu, Odeon, Praha 1992

kat. Expresionismus a české umění, Praha 1994

Pečinková, Pavla: Josef Čapek, Svoboda, Praha 1995

Slavík, Jaroslav, Opelík, Jiří: Josef Čapek, TORST, Praha 1996

Malíř a básník, ed. P. Pečinková, Academia, Praha 2003

(další literatura bude upřesněna v průběhu semestru)

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (12.08.2010)

Požadavky k zápočtu: aktivní účast (včetně referátu a koreferátu), esej (do 10 stran, řádkování 2)

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (12.08.2010)

Volitelný seminář

Úterý 15.50-17. 20, č. 411

PhDr. Daniel Vojtěch, Ph.D.; danielvojtech@gmail.com

Atest: zápočet

[Úvod: pojmy kontextu, situace, moderny a střední Evropy, dějiny literatury a dějiny intelektuální]

1. Cesta tvaru (od reflexe forem po reflexivní dialogickou formu)

2. Odkud - Kam? (tvořivá povaha moderní doby, Umělecký měsíčník a předválečné diskuse)

3. Tvář zla (Lelio, Lautréamont a weiningrovství)

4. Výtvarná stylizace

5. Paralelní moderna: rámec moderní situace a korektiv avantgard

6. Moderna a avantgarda, J. Čapek, Karel Teige, V. Nezval

7. Ráje a utopie I: Nejskromnější umění - Umění přírodních národů - Umělý člověk - Málo o mnohém, Ledacos

8. Ráje a utopie II: Země mnoha jmen (Ze života hmyzu, Adam Stvořitel, Gassirova loutna)

9. Pouť reflexe (Stín kapradiny)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK