PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Kritická moderna a česká literatura - ABO300986
Anglický název: Critical Modernity and Czech Literature
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. PhDr. Daniel Vojtěch, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (17.02.2010)


Seminář se zaměřuje na možnosti pojmu "kritická moderna" (kritický modernismus), jak jej zavedl do výzkumu Vídně přelomu 19. a 20. století Allan Janik, v dějinách moderní české literatury a intelektuální situace, a to v trojím smyslu: v uchopení symbiózy kritického (diskurzivního, analytického) a imaginativního projevu v tvorbě mnoha moderních spisovatelů, v interpretaci paradoxu "zaujaté distance", s níž se některé osobnosti, čerpající podněty z ne-literárních či ne-uměleckých oblastí, vydělují z modernistického a avantgardního experimentu (J. Čapek, R. Weiner, J. Deml, L. Klíma) a konečně v porozumění stylizační aktivitě autorů, již byli s to dominovat několika generačním diskusím a proudům (F. X. Šalda, S. K. Neumann) a proměňovat adekvátně tomu svou "modernost". Ústřední téma tvoří v jejich případě vztah imaginace a ideologie - jeho kritické nehlédnutí, zdařilé a méně zdařilé pokusy o programové využití, odmítnutí či ironickou subverzi jeho forem. Seminář se tematicky zaměří především na osobnost S. K. Neumanna, jehož aktivity ve smyslu "nové moderní skutečnosti" v několika obdobích integrovaly mnohé, často protichůdné ideové i umělecké projevy. Stranou nezůstane ani srovnání se soudobou situací moderny v jiných literaturách (především Vídeň) a v soudobém umění.


Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (17.02.2010)

Podmínkou udělení zápočtu je aktivní účast v diskusi, zahrnující jedno delší a jedno kratší vystoupení (systém referát /20 min./) - koreferát /5-10 min./). Pro získání zápočtu je rovněž nutno odevzdat kratší analytický esej - písemnou verzi referátu, zohledňující diskusi v semináři.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK