PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Metafory, emblémy, topoi - ABO300978
Anglický název: Metaphors, Emblems, Topics
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (20.08.2009)

Seminář je věnován podrobné interpretaci literárních textů. Výběr textů směřuje k hledání klíčových mýtických příběhů, které se posléze stávají určitými metaforickými principy nebo ustrnou do podoby redukovaného, stereotypizovaného obrazu. Seminář tak bude sledovat jak proměnu konkrétních příběhů a obrazů (např. Orfeus), tak literárně teoretické aspekty ? proměny symbolu a metafory v emblém, literární archetypy, téma imaginace. Konkrétní interpretace se budou opírat o reprezentace prozaické, básnické i výtvarné.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (20.08.2009)

Povinná literatura

Ovidius: Proměny

John Fowles: Mág

Josip Brodský: Vodoznaky

Rainer Maria Rilke: Sonety Orfeovi

Vladimír Holan, Jiří Orten, Georg Trakl? vybrané básně

Ingeborg Bachmannová ? Básně

Stefan Chwin: Haneman

Drago Jančar: Chtíč chtíc nechtíc

Thomas Mann: Nepořádek a rané utrpení

BACHELARD, Gaston. Voda a sny: esej o obraznosti hmoty. Praha: Mladá fronta, 1997.

BLANCHOT, MAURICE: Literární prostor. Herrmann a synové. Praha 1999.

BORECKÝ, Vladimír. K otázkám symbolické imaginace. Praha: Karolinum, 1998.

BORECKÝ, Vladimír. Imaginace a kultura. Praha: Karolinum, 1996.

BURTON, Richard. Anatomie melancholie. Praha: Prostor, 2006.

CASSIRER, Ernst. Filosofie symbolických forem I-II. Praha: OIKOYMENH, 1996.

FÖLDÉNYI, Lászlo F.: Goyov pes. Bratislava: Kalligram, 2007.

FÖLDÉNYI,Lászlo F.: Melanchólia. Kalligram, Bratislava 2001.

JUNG, Carl Gustav. Duše moderního člověka. Brno: Atlantis, 1994.

RICOEUR, Paul. Život, pravda, symbol. Praha: OIKOYMENH, 1993.

SAVICKÝ, Nikolaj: Záludnosti zrcadlení v dějinách. Košice : Knižná dielňa Timotej, 1997.

VERNANT, Jean -Pierre: Smrt v očích: Vesmír, bohové, lidé. Nejstarší řecké mýty. Paseka, Praha 2001.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (20.08.2009)

Soustavná práce v semináři, diskusní a interpretační příspěvek, četba zadaných textů

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (20.08.2009)

2 hod. týdně, jednosemestrový

Vyučující: Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D.

Hlavní tematické okruhy:

1) Mýtus ? symbol ? emblém

2) Topoi a topika

3) Teorie imaginace ( metafory snění, archetypy, Bachelardova fenomenologie snění)

4) ?Metafory oka? ? slepota, vidění, nazírání, pohled do hlubiny, ohlédnutí,?

5) Perseus a zrcadlení

6) Orfeus a sestup do podsvětí

7) Saturn a jeho děti ? melancholie

8) Ofélie ? voda a smrt

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK