PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Singularita, subjektivita, solitérnost v interpretačním diskurzu - ABO300969
Anglický název: Singularity, Subjectivity, and Solitude of the Discourse of Interpretation
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. PhDr. Hana Šmahelová, CSc.
prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (08.10.2009)

Tématem semináře jsou možnosti a pozice ?interpretačního diskurzu? za hranicemi škol, skupin, konvečních kanonických systémů, tedy pozice, které hledají nové možnosti přístupu k literatuře a umění vůbec napříč dějinami literatur, umění, kultury, které jsou mezioborově zaměřené a otevřené různým myšlenkovým impulzům a které by bylo možné charakterizovat jako ?solitérní? popř. ?singulární?. Je nápadné, že tyto přístupy nejsou metodologicky vyhraněné; podstatný je subjektivní přístup, osobní zkušenost, ale na druhé straně konceptuální rozmanitost, nápaditost a originalita. Jedním z takových ?solitérů? je historik a teoretik umění a obrazu, Georges Didi-Huberman (nar. 1953), jehož kniha Devant le temps (2000) vyšla v roce 2008 v českém překladu Operačními pojmy, které jsou také pro DIDI-HUBERMANovo teoretické myšlení podstatné, mohou být ve zde sledovaných souvislostech pojmy ?anachronismus? a ?paradox?. V knize nazvané Před časem vyslovuje DIDI-HUBERMAN myšlenku, že je nezbytné vrátit se k umělecko-teoretickému myšlení, které se může z časového odstupu jevit jako neaktuální, ?zastaralé?, anachronické. DIDI-HUBERMAN mluví o ?paradoxní plodností anachronismu? v souvislosti s myšlením tří velkých postav teorie obrazu: Abyho Warburga, Waltera Benjamina a Carla Einsteina a razí cestu, která vede od ?archeologie? anachronismu k ?modernosti? anachronismu.
Pozornost má být věnována také ?solitérům?, kteří ve své době často téměř zapomenutí, jsou dnes považování za velké postavy moderního myšlení.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (08.10.2009)

V rozvrhu na zimní semestr 2009/2010:

pondělí 17:30-19:00, 413 FF UK

Forma:

Forma kurzu: doktorský seminář, čtrnáctidenní, ZS-LS 2009/2010 Po. 17:30-19:00, místnost 413

Tematické okruhy:

Belting, Hans: Konec dějin umění. Mladá fronta: Praha 2000.

Benjamin, Walter: Literárněvědné studie. Oikúmené: Praha 2009.

Dílo a jeho zdroj. Odeon: Praha 1979.

Didi-Huberman, Georges: Před časem. Barrister & Principal: Praha 2008.

Landsberg, Paul Ludwig: Zkušenost smrti. Výbor studií. Vyšehrad: Praha 1990.

Scheler, Max: Místo člověka v kosmu. Academia: Praha 1968.

Souvislosti, 4, 2008. Číslo věnované Aby Warburgovi, obsahující také překlady jeho studií

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK