PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Gender a literární kritika - ABO300965
Anglický název: Gender and Literary Criticism
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (17.02.2010)

Literatura:

Mira Jehlen: Gender, in Frank Lentricchia, Frank - McLaughlin, Thomas, eds., Critical terms for literary studies. Chicago: University of Chicago press, 1995 (2nd edition), s. 263-273.

Gender (heslo), in A. Nunning, ed., Lexikon teorie literatury a kultury, Brno: Host, 2006, s. 263-264.

Teresa De Lauretis: "Desire in Narrative", in Teresa De Lauretis, Alice Doesn´t, Bloomington: University of Indiana Press 1984

Joan Wallach Scott: Introduction and Part I - Toward a Feminist History, in Gender and the Politics of History. New York: Columbia University Press, 1999.

Petra Hanáková: "Ach, Markéta je jediná, kdo bude poražen v těchto válkách a kdo v nich shoří! Genderová glosa proti srsti Markety Lazarové". In.: Petr Gajdošík (ed.), Marketa Lazarová: Studie a dokumenty. Praha Casablanca, 2009, s. 258-280.

Josef Vojvodík: Mezi mýtem matriarchátu a misogynstvím: Erben, Bachofen, Weininger, Deleuze, in. Hanáková, Petra - Heczková, Libuše - Kalivodová, Eva, eds., V bludném kruhu mateřství: mateřství a vychovatelství jako paradoxy modernity. Praha: SLON 2006, edice Gender sondy, s. 50-74.

Petr Bílek: "Plakaly spolu, plakaly radostně a hrdě" - Emblematické redukce mateřství v ideologizovaném prostoru české poúnorové kultury, in Hanáková, Petra - Heczková, Libuše - Kalivodová, Eva, eds., V bludném kruhu: mateřství a vychovatelství jako paradoxy modernity. Praha: SLON 2006, edice Gender sondy, s. 249-260 (nebo: http://www.sorela.cz/web/articles.aspx?id=73)

Josef Jedlička: České typy a jiné eseje. Praha: Plus, 2009.

Vladimír Macura: Český sen. Praha: NLN, 1998.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (17.02.2010)

doba konání: ve čtvrtek od 17, 30 do 19 hod. (minimálně, konec v závislosti na diskusích, event. filmových projekcích) v místnosti 409, FF UK, Nám. J. Palacha 2

Kurz je zaměřen na ženské ikony (ať už fiktivní, či kdysi nebo dnes žijící). Bude sledovat, jak tyto ikony vznikají, jakých nabývají podob a jak přežívají v české kulturní tradici, a pokusí se tyto ikony "ničit" čili rozumět diskurzům, které je konstituují. Součástí kurzu je jednak čtení teoretických textů, jednak analytická práce s texty a zobrazeními, které tyto ikony ustavují.

Podmínky atestace: Kurz předpokládá intenzivní společnou práci při hledání a ničení vybraných ikon, formou přípravy na jednotlivá setkání a diskusí při nich. Dále předpokládá samostatnou práci zúčastněných představenou v referátu.

Program kurzu:

25. 2. Úvod. Projekce filmu: František Vláčil: Markéta Lazarová. Přípravou již na první hodinu setkání kurzu je četba Markety Lazarové Vladislava Vančury.

4. 3. Marketa Lazarová a Markéta Lazarová: diskuze o literárním díle a filmu. Jako relevantní pro diskusi doporučujeme i novou inscenaci v divadle Disk (Praha): Marketa, dcera Lazarova.

11. 3. Setkání se nekoná: četba knihy Vladislava Vančury Marketa Lazarová a domácí písemná příprava na následující debatu.

18. 3. Metodologické nástroje ikonoklastů. Četba/příprava: Petra Hanáková: "Ach, Markéta je jediná, kdo bude poražen v těchto válkách a kdo v nich shoří! Genderová glosa proti srsti Markety Lazarové". In.: Petr Gajdošík (ed.), Marketa Lazarová: Studie a dokumenty. Praha Casablanca, 2009, s. 258-280.

25. 3. Společná rozprava na téma: jaké ikony se objevují v české kultuře; hledání ikon, se kterými se budeme po zbytek kurzu individuálně (v referátech) i společně (v seminárních diskusích) vyrovnávat.

8. 4. "Jak se zrodila Velká matka" - přednáška, Mgr. Kamila Remišová-Věšínová:

Postava Velké matky stejně jako idealizované období tzv. prvotního matriarchátu, ze kterého vzešla, jsou výraznými neolitickými fenomény, které přitahují pozornost nejen archeologů, historiků, kulturních antropologů a dalších odborníků, ale stále častěji se těší i pozornosti laické veřejnosti. Má však ikonizace Velké matky (Velké bohyně) reálný základ v archeologických pramenech, nebo je její zrození dílem archeologů a vědců 19. století? Jaký je její vliv na současné kulturně historické myšlení? Jedním z nástrojů, který může pomoci tento fenomén studovat, je genderová analýza preliterárních společností.

Četba/příprava: Josef Vojvodík: Mezi mýtem matriarchátu a misogynstvím: Erben, Bachofen, Weininger, Deleuze, in. Hanáková, Petra - Heczková, Libuše - Kalivodová, Eva, eds., V bludném kruhu mateřství: mateřství a vychovatelství jako paradoxy modernity. Praha: SLON 2006, edice Gender sondy, s. 50-74.

15. 4. - konec semestru (13. 5.) Referáty, diskuse, četba vybraných textů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK