PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Tragický pocit života - ABO300855
Anglický název: Tragic Feeling of Life
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (09.07.2008)

Cílem a současně stěžejní metodou semináře je důkladná (a radostná) interpretace literárních textů. Zaměříme se především na aspekty tragična; nikoli ve smyslu dramatického žánru ale na hledání tragického modu vyprávění.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (09.07.2008)

Základní literatura:

Epos o Gilgamešovi

Ovidius: Proměny (vybrané příběhy)

Kniha Jób

Abélard a Heloisa: Dopisy utrpení a lásky

Shakespeare: Hamlet, Král Lear

Laclos: Nebezpečné známosti

Goethe: Utrpení mladého Werther

Flaubert: Paní Bovaryová

Gogol: Petrohradské povídky

Huysmans: Naruby

Mann: Smrt v Benátkách

Pessoa: Kniha neklidu

Kafka: Venkovský lékař, V kárném táboře

Robbe-Grillet: Gumy

Bernhard: Je to tragédie? Je to komedie?

Améry: Karel Bovary, venkovský lékař

ARISTOTELÉS: Poetika

BENJAMIN,W.: Původ německé truchlohry. In:Dílo a jeho zdroj. Odeon, Praha 1979

EAGLETON, T.: Sladké násilí. Idea tragična. Brno, Host 2004

FÖLDÉNYI,Lászlo F.: Melanchólia. Kalligram, Bratislava 2001

FRYE, N.: Anatomie kritiky. Brno, Host 2003

NIETZSCHE, F.: Zrození tragédie z ducha hudby. Praha, Gryf 1993.

SCHILLER, F.: O tragickém umění. Praha, Oikoymenh 2005

UNAMUNO, M.: Tragický pocit života. V lidech a národech. Praha 1927

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (09.07.2008)

Vyučuje:

Mgr. Blanka Činátlová, PhD.

Forma:

volitelný (základní) seminář, 2 hod. týdně, 1 sem. ? předmět magisterského studia

Požadavky pro získání atestace:

pro udělení zápočtu aktivní práce v semináři, vypracování referátu, průběžná četba zadaných textů

Tematické okruhy:

1) Vymezení tragického a jeho proměny (Aristotelés, Hegel, Schiller, Nietzsche, Frye)

2) Tragické versus komické

3) Absurdita, groteska, ironie jako možnost tragického

4) Tragický hrdina

5) Tragično mezi heroickým a banálním

6) Narativní aspekty tragična (mezi autentickým a fiktivním)

7) Emblémy tragična; apokalyptická a démonická obraznost

Epos o Gilgamešovi

Ovidius: Proměny (Apollón a Dafné, Teiresiás, Narkissos a Echó, Orfeus a Eurydiké, Cypřiš, Ganymédés, Myrrha a Kinyrás)

Sofokles (Oidipus), Shakespeare (Hamlet)

ARISTOTELÉS: Poetika

Kniha Jób

Abelárd a Heloisa: Dopisy utrpení a lásky

Laclos: Nebezpečné známosti

EAGLETON, T.: Hodnota utrpení: Sladké násilí. Idea tragična. Brno, Host 2004, s. 48-71

Goethe: Utrpení mladého Werthera

SCHILLER, F.: O tragickém umění. Praha, Oikoymenh 2005

Gustav Flaubert: Paní Bovaryová

Jeán Améry: Karel Bovary, venkovský lékař

N. V. Gogol: Petrohradské povídky

FRYE, N.: Tragické mody fikce, Komické mody fikce: Anatomie kritiky. Brno, Host 2003, s.52-70

FRYE, N.: Teorie mýtu. Úvod, Mythos jara: komedie, Mythos léta: romance, Mythos podzimu: tragédie, Mythos zimy: ironie a satira: Anatomie kritiky. Brno, Host 2003, s. 183-279

Franz Kafka: Venkovský lékař, Pessoa: Kniha neklidu

EAGLETON, T.: Tragédie a román, Tragédie a modernita: Sladké násilí. Idea tragična. Brno, Host 2004s., 239-314

Thomas Mann: Smrt v Benátkách

NIETZSCHE, F.: Zrození tragédie z ducha hudby. Praha, Gryf 1993.

Thomas Bernhard: Je to tragédie? Je to komedie?, Amras

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK