PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Literární kritika - ABO300843
Anglický název: Practice of Literary Criticism
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (13.02.2009)

Zaměření kurzu je základně literárněhistorické; jeho cílem je seznámení s vybranými problémovými okruhy české literární kritiky přelomu 19. a první poloviny 20. století ? období, v němž se formovaly základní parametry moderní české umělecké kritiky. Paralelní rovinou k základnímu historickému založení kurzu bude rovněž vlastní literárněkritická autorská činnost studentů ? v průběhu semináře si každý z frekventantů zvolí konkrétní titul ze současné české beletristické produkce a v rámci vybraného literárněkritického žánru, se zohledněním konkrétního metodologického východiska a z hlediska vlastních hodnotových preferencí vytvoří text v rozsahu 5-10 stran (formátu Word, písmo Times New Roman, vel. 12, odst 1,5), v jehož rámci vybraný text analyzuje a zhodnotí.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (13.02.2009)

Základní literatura:

Černý, V.: Tvorba a osobnost I. a II. Praha 1992-1993

Hora, Josef: Poezie a život. Praha 1959

Fučík B.: Dílo Bedřicha Fučíka. Praha 1992-2002.

Šalda, F. X. Soubor díla F. X. Šaldy. Praha 1948-1997

Teige, Karel: Výbor z díla I-III (Svět stavby a básně; Zápasy o smysl moderní tvorby; Osvobozování života a poezie). Praha 1966-1994

Doporučená literatura:

Barthes, Roland: Kritika a pravda, Praha 1997

Baudelaire, Ch.: Úvahy o některých současnících. Praha1968

Buriánek, F.: Čítanka české literární kritiky. Praha 1974.

Černý, Václav: Co je kritika, co není a k čemu je na světě. Brno 1968

Černý, Václav: Eseje o české a slovenské próze. Praha 1994

Durdík, Josef: Kritika, Praha 1874

Eliot, T. S.: O básnictví a básnících. Praha1991

Fischer, Otokar: Slovo o kritice. Praha 1947

Gadamer, Hans-Georg: Hermeneutický význam časového odstupu. In sb. Podoby. Praha 1967.

Grossman, Jan: Analýzy. Praha 1991

Haman, Aleš: Nástin dějin české literární kritiky. Praha 1999

Havlíček Borovský, Karel: O literatuře, Praha 1955

Chalupecký, J.: Cestou necestou. Praha 1999.

Chalupecký, Jindřich: Umění dnes. Praha 1966

Kouba, Pavel: Kritérium interpretace. In Smysl konečnosti. Praha 2001.

Lopatka, J.: Předpoklady tvorby. Praha 1991.

Lopatka, Jan : Šifra lidské existence. Praha 1995

Novák, Arne: Kritika literární. Praha 1925

O českou literární kritiku. Vůdčí zjevy kritiky let devadesátých. Praha 1940.

Patočka, Jan: Umění a čas I-II. Praha, Oikoymenh 2004

Thein, Karel: Zrození autora z ducha kritiky. In Rychlost a slzy. Praha 2002

Vašíček, Zdeněk: Přijetí podmínek. Praha 1996.

Vodička, Felix: Koncepce modernosti v Nerudově literární kritice. In Struktura vývoje. Praha 1998

Wellek, René: Koncepty literární vědy. Jinočany 2005

Wellek, René ? Warren, Austin: Teorie literatury. Olomouc 1996

Aktualizace: únor 2009

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (13.02.2009)

Aktivní účast na semináři, vypracování zadaných prací ústní a písemné povahy.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (13.02.2009)

Vyučuje:

Doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.

Forma:

Základní seminář, 2 hod. týdně, 1 semestr

Tematické okruhy:

1) F. X. Šalda

2) Václav Černý

3) Bedřich Fučík

4) Karel Teige

5) Josef Hora

(Konkrétní výchozí texty budou určeny na počátku kurzu)

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (13.02.2009)

Základní orientace v žánrech literární kritiky, přehled o dějinách české literatury 19. a 20. století a jejích představitelích na úrovni absolventa PZK

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK