PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Zrození české estetiky v zrcadle světové - ABO300834
Anglický název: The Birth of Czech Aesthetics within the Mirror of International Aesthetics
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2008
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Josef Šlerka, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (23.04.2008)
Seminář se bude věnovat rozboru některých klíčových pasáží textů českých estetiků a jejich myšlenkovému zakotvení v
dějinách filosofie. Takovéto porovnání totiž ukazuje bohaté vztahy mezi takovými autory jako Šalda a Kant, Čapek a
Nietzsche, Palacký a Schiller či Zich a Peirce. Bez pochopení filosofických a estetických kontextů, které utvářely české
estetické myšlení 19. a raného 20. století, totiž nelze porozumět řadě pozoruhodných míst v tvorbě klasiků českého
myšlení.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (23.04.2008)

Primární literatura:

Palacký, F.: Krásověda

Bratránek, F. T.: K explikaci pojmu krásna, Estetika, roč. XXXI (1994), č.3-4

Šalda, F. X.: Syntetismus v novém umění

Čapek, K.: Místo pro Jonathana

Zich, O.: O typech básnických

Durdík, J.: Všeobecná estetika

Bartoš, J.: Iluzionismus

Schiller, F.: Estetická výchova

Kant, I.: Kritika soudnosti

Nietzsche, F.: Zrození tragédie z ducha hudby

Peirce, Ch. S.: Logika jako sémiotika

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (23.04.2008)

Zrození české estetiky v zrcadle světové

Vyučuje: mgr. Josef Šlerka

V rozvrhu na letní semestr 2007/2008:

Forma: volitelný seminář, 2 hod. týdně, 1 semestr

Požadované vstupní znalosti: Žádné

Požadavky pro získání atestace:

Účastník semináře zpracuje jeden referát a odevzdá krátkou písemnou práci, která se váže k probíraným tématům.

Charakteristika kurzu:

Seminář se bude věnovat rozboru některých klíčových pasáží textů českých estetiků a jejich myšlenkovému zakotvení v

dějinách filosofie. Takovéto porovnání totiž ukazuje bohaté vztahy mezi takovými autory jako Šalda a Kant, Čapek a

Nietzsche, Palacký a Schiller či Zich a Peirce. Bez pochopení filosofických a estetických kontextů, které utvářely české

estetické myšlení 19. a raného 20. století, totiž nelze porozumět řadě pozoruhodných míst v tvorbě klasiků českého

myšlení.

Tematické okruhy:

F. Palacký, F. T. Bratránek, F. X. Šalda, K. Čapek, O. Zich, J. Durdík, J. Bartoš, F. Schiller, I. Kant, F. Schlegel, F.

Nietzsche, Ch. S. Peirce.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK