PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Neviditelná města - ABO300831
Anglický název: Invisible Cities
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (03.02.2009)

Kurz se soustředí především na hledání různých interpretačních klíčů, které by mohly otevřít ?zámky? románů a povídek moderní literatury. Vzhledem k tomu, že kurz je určen primárně pro studenty bakalářského cyklu, převažují kanonická díla světové literatury. Rámcovým tématem semináře bude topos města ? město jako téma, hrdina, časová, prostorová i narativní struktura literárního díla.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (03.02.2009)

Povinná literatura

Franz Kafka: Proces

Franz Kafka: Popis jednoho zápasu

Bruno Schulz: Skořicové krámy

Gustav Meyrink: Golem, Černá koule

Alfred Kubin: Země snivců

Andrej Platonov: Čevengur

Andrej Bělyj: Petrohrad

Jorge Luis Borges: Zrcadlo a maska (Nesmrtelnost)

Robbe-Grillet: Gumy, Repríza

Paul Auster: Newyorská trilogie

Gabriel Garcia Márquez: Sto roků samoty

Italo Calvino: Neviditelná města

Pawel Huelle: Davídek Weiser

Orhan Pamuk: Istanbul

Thomas Brussig:Hrdinové jako my

AÍNSA, Fernando: Vzkříšení utopie. Brno: Host 2007.

LIPUS, Radovan: Scénologie Ostravy. Praha: KANT 2006.

HODROVÁ, Daniela: Citlivé město : (eseje z mytopoetiky) Praha: Akropolis, 2006.

BOGDANOVIĆ, Bogdan: Město a démoni. Bratislava: Vydaveteľstvo Ivan Štepánik 2002.

RIPELLINO, Angelo Maria : Magická Praha. Praha : Odeon, 1992

BLAŽEK, Bohuslav: Venkov, města, média. Praha 1998.

HALÍK, P., KRATOCHVÍL: Architektura a město. Praha 1996.

NORBERG-SCHULZ, Christian: Genius loci. Praha: Odeon 1994.

DAY, Ch. Duch a místo. Brno : ERA, 2004.

Román a genius loci.Ústav pro českou a světovou literaturu jako příloha České literatury a

světa literatury, red. A. Housková a Z Hrbata

Slova města. Praha Cefres 2000

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (03.02.2009)

aktivní účast v semináři, referát, průběžná četba zadaných textů

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (03.02.2009)

2 hod. týdně, jednosemestrový

Vyučující: Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D.

Hlavní tematické okruhy:

1) ?ikonografie? města

a) město mytologické (Uruk), biblické (Jeruzalém, Babylon, Sodoma, Gomora), alegorické obrazy města (labyrint, kosmos, divadlo)

b) u-topos (?nemísto?): město jako obraz (anti)utopických míst, geometricky

konstruovaný prostor

c) město jako živý organismus (periferie, obrazy nemoci)

2) modernistické město ? město hrdina

genius loci (Praha, Petrohrad, Berlín,?)

město spoluhráč a rival (Golem)

apokalyptický prostor autorských mýtů (Čevengur, Země snivců)

město jako past, skrýš, labyrint bez středu (Kafka, Schulz)

3) postmoderní město ? město palimpsest

prostor identity a paměti (Velikić, Borges)

autorské mýty, rodinná genealogie (Márguéz)

?mentální mapa? (Calvino)

mystifikace, proměna detektivních (detektivkových) měst (Auster, Robbe-Grillet)

4) Město jako text

a) rámec: hranice, město/neměsto, vnitřní a vnější perspektiva ?městskosti?

b) intertextovost: přepisování textu města (?maloměsto?)

c) ?scénologie? města (Lipus)

d) základní symbolické osy města (vnitřní/vnější, horizontála/vertikála, centrum/periférie, soukromé/veřejné, viditelné/neviditelné, sakrální/profánní)

e) časový aspekt města (Vítězí prostor nad časem/časností?): soukromý a veřejný čas, věčnost a trvání/dočasnost a rozpad, mýtický čas, cykličnost a linearita,?

2/3

Předmodernistické obrazy města: mytologické (Uruk), biblické (Sodoma, Gomora, Babylon, Jeruzalém) a alegorické obrazy měst (středověká a barokní literatura)

9/3

Gustav Meyrink: Golem

16/3

Franz Kafka: Proces

23/3

Alfréd Kubin: Země snivců

AÍNSA, Fernando: Vzkříšení utopie. Brno: Host 2007.

30/3

Bruno Schulz: Skořicové krámy, Sanatorium na věčnosti (pouze titulní povídka)

6/4

Jorge Luis Borges: Zrcadlo a maska (Nesmrtelnost) ? vybrané povídky

20/4

Andrej Bělyj: Petrohrad

27/4

Robbe-Grillet: Gumy, Repríza

4/5

Paul Auster: Newyorská trilogie

11/5

Italo Calvino: Neviditelná města

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK