PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Četba světové literatury - ABO300798
Anglický název: Readings of International Literature
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2008
Semestr: oba
Body: 2
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (04.02.2008)

Četba světové literatury TRAGICKÝ POCIT ŽIVOTA
Vyučuje:
Mgr. Blanka Činátlová, PhD.
Forma:
volitelný (základní) seminář, 2 hod. týdně, 1 sem. - předmět magisterského studia
Požadavky pro získání atestace:
pro udělení zápočtu aktivní práce v semináři, vypracování referátu, průběžná četba zadaných textů
Charakteristika kurzu:
Cílem a současně stěžejní metodou semináře je důkladná (a radostná) interpretace literárních textů. Zaměříme se
především na aspekty tragična; nikoli ve smyslu dramatického žánru ale na hledání tragického modu vyprávění.
Tematické okruhy:
1) Vymezení tragického a jeho proměny (Aristotelés, Hegel, Schiller, Nietzsche, Frye)
2) Tragické versus komické
3) Absurdita, groteska, ironie jako možnost tragického
4) Tragický hrdina
5) Tragično mezi heroickým a banálním
6) Narativní aspekty tragična (mezi autentickým a fiktivním)
7) Emblémy tragična; apokalyptická a démonická obraznost

25/2
Epos o Gilgamešovi
Ovidius: Proměny (Apollón a Dafné, Teiresiás, Narkissos a Echó, Orfeus a Eurydiké, Cypřiš, Ganymédés, Myrrha a Kinyrás)

3/3
Sofokles (Oidipus), Shakespeare (Hamlet)
ARISTOTELÉS: Poetika

10/3
Kniha Jób
Abelárd a Heloisa: Dopisy utrpení a lásky

17/3
Laclos: Nebezpečné známosti
EAGLETON, T.: Hodnota utrpení: Sladké násilí. Idea tragična. Brno, Host 2004, s. 48-71

31/3
Goethe: Utrpení mladého Werthera
SCHILLER, F.: O tragickém umění. Praha, Oikoymenh 2005

7/4
Gustav Flaubert: Paní Bovaryová
Jeán Améry: Karel Bovary, venkovský lékař

14/4
N. V. Gogol: Petrohradské povídky
FRYE, N.: Tragické mody fikce, Komické mody fikce: Anatomie kritiky. Brno, Host 2003, s.52-70
FRYE, N.: Teorie mýtu. Úvod, Mythos jara: komedie, Mythos léta: romance, Mythos podzimu: tragédie, Mythos zimy: ironie a
satira: Anatomie kritiky. Brno, Host 2003, s. 183-279


28/4
Franz Kafka: Venkovský lékař, Pessoa: Kniha neklidu
EAGLETON, T.: Tragédie a román, Tragédie a modernita: Sladké násilí. Idea tragična. Brno, Host 2004s., 239-314


5/5
Thomas Mann: Smrt v Benátkách
NIETZSCHE, F.: Zrození tragédie z ducha hudby. Praha, Gryf 1993.


12/5
Thomas Bernhard: Je to tragédie? Je to komedie?, Amras
Základní literatura:
Základní literatura:

Epos o Gilgamešovi
Ovidius: Proměny (vybrané příběhy)
Kniha Jób
Abélard a Heloisa: Dopisy utrpení a lásky
Shakespeare: Hamlet, Král Lear
Laclos: Nebezpečné známosti
Goethe: Utrpení mladého Werther
Flaubert: Paní Bovaryová
Gogol: Petrohradské povídky
Huysmans: Naruby
Mann: Smrt v Benátkách
Pessoa: Kniha neklidu
Kafka: Venkovský lékař, V kárném táboře
Robbe-Grillet: Gumy
Bernhard: Je to tragédie? Je to komedie?
Améry: Karel Bovary, venkovský lékař


ARISTOTELÉS: Poetika
BENJAMIN,W.: Původ německé truchlohry. In:Dílo a jeho zdroj. Odeon, Praha 1979
EAGLETON, T.: Sladké násilí. Idea tragična. Brno, Host 2004
FÖLDÉNYI,Lászlo F.: Melanchólia. Kalligram, Bratislava 2001
FRYE, N.: Anatomie kritiky. Brno, Host 2003
NIETZSCHE, F.: Zrození tragédie z ducha hudby. Praha, Gryf 1993.
SCHILLER, F.: O tragickém umění. Praha, Oikoymenh 2005
UNAMUNO, M.: Tragický pocit života. V lidech a národech. Praha 1927

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK